Правила розіграшу «Glo New Year Home Party*»

*Новорічна домашня вечірка гло

 1. Загальні положення.

1.1. Розіграш «Glo New Year Home Party» (далі – Розіграш) проводиться ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (код ЄДРПОУ 40102602), адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 (далі – Організатор).

1.2. Виконавцем розіграшу «Glo New Year Home Party» є Товариство з обмеженою відповідальністю  «ЕНЖИН ДІДЖИТАЛ», юридична особа, створена згідно з законодавством України, адреса: Володимирська, буд. 77 А, офіс 110 - (далі – Виконавець).

 1. Умови проведення Розіграшу.

2.1. Розіграш проводиться з 24.12.2020 року з моменту публікації Розіграшу по 28.12.2020 до 23:59  (далі - Строк проведення Розіграшу).

2.2. Розіграш проводиться Організатором на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення ООС (далі – Територія проведення Розіграшу), у мережі Інтернет, зокрема, у соціальних мережах Instagram та Facebook.

2.3. Розіграш проводиться з метою популяризації продукції, що випускається під торговельною маркою “glo™” (надалі – Продукція).

 1. Вимоги до учасників Розіграшу.

3.1. Учасником Розіграшу вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.2. До участі в Розіграші запрошуються особи від 18 років, які проживають на Території проведення Розіграшу, та є користувачами Інтернету та споживачами нікотиновмісної продукції. Вік визначається станом на дату початку Розіграшу.

3.3. Учасниками Розіграшу не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1. Працівники Організатора/Виконавця Розіграшу, інші пов’язані з ними особи, працівники будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Розіграшу, їхні діти та родичі.

3.3.2. Особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.4. Учасники Розіграшу під час участі в Розіграші зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Розіграшу.

3.4.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Розіграші.

3.5. Беручи участь в Розіграші, учасник Розіграшу погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Розіграшу недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Розіграші, зокрема щодо його віку, засобів зв’язку з таким учасником Розіграшу, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити подарунок Розіграшу, і такий учасник Розіграшу втрачає право на отримання подарунка Розіграшу.

3.7.  Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Розіграші учасників Розіграшу, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах, не надали на запит Організатора або Виконавця документів, що підтверджують вік, довідки про присвоєння РНОКПП.

3.8. Учасник Розіграшу, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Розіграші.

 1. Умови участі в Розіграші.

4.1. Для участі в Розіграші необхідно протягом Строку проведення Розіграшу, зазначеному в

п. 2.1. виконати такі завдання Розіграшу:

4.1.1. Для соціальної мережі Facebook:

 • Підписатися на офіційну сторінку gloTM в Facebook https://www.facebook.com/mygloua .
 • Поставити «лайк» під постом з анонсом розіграшу на сторінці gloTM в Facebook https://www.facebook.com/mygloua .
 • Написати в коментарях до посту назву треку, який у тебе асоціюється з новорічним настроєм.


4.1.2. Для соціальної мережі  Instagram:

 • Підписатися на офіційну сторінку gloTM в Instagram https://www.instagram.com/glo_ukraine.
 • Поставити «+» в коментарях під постом з анонсом розіграшу на сторінці gloTM в Instagram https://www.instagram.com/glo_ukraine.
 • Зробити у свої сторіз репост каталогу “New Year Home Party Guide” зі сторінки gloTM в Instagram https://www.instagram.com/glo_ukraine та позначити (тегнути) на сторіз @glo_ukraine.
 • Мати відкритий публічний доступ до власного профілю в соціальній мережі Instagram.

 

4.2. Вимоги до Коментарів та репостів у сторіз, опублікованих Учасником у рамках Розіграшу:

 

4.2.1. Не можуть містити обрáз та інформації із закликами до воєнних дій чи сепаратизму, зображення або заклики, що пропагують повалення влади в Україні або проведення військових дій; містити зображення/імітацію державних символів (герб, прапор) будь-яких держав/невизнаних держав/республік тощо, будь-яких угруповань/об’єднань/партій/організацій тощо.

4.2.2. Не повинні містити ненормативної лексики.

4.2.3. Не повинні містити графічної або текстової інформації з погрозами чи обрáзами інших осіб або такої, що принижує людську честь та гідність, розпалює расову, національну, статеву, майнову, політичну, релігійну та/або будь-яку іншу ворожнечу й нетерпимість.

4.2.4. Не повинні мати ознак реклами третіх осіб, в тому числі прихованої, та/або містити торговельних марок/логотипів третіх осіб.

4.2.5. Не повинні містити ознак та/або елементів еротики чи порнографії.

4.2.6. Мають відповідати вимогам законодавства України, в тому числі не повинні містити закликів до дій, які можуть завдати шкоди іншим особам або майну.

4.2.7. Не мають зображувати осіб, що не досягли 18 років.

4.2.8. Якщо у Фото чи відео є зображення фізичних осіб (самого Учасника Розіграшу або інших

осіб), Учасник Розіграшу гарантує наявність згоди від усіх осіб, зображених на Фото чи відео,

на розміщення Фото чи відео із зображенням таких осіб у відкритому доступі в мережі Інтернет,

а також на відтворення Фото чи відео у будь-який інший спосіб та кількості згідно з цими

Правилами.

4.2.9. До участі зараховуватимуться також репости в сторіз поста з анонсом розіграшу.

4.3. Коментарі та фото- чи відео-сторіс, які не відповідають хоча б одній із вищенаведених вимог та/або іншим вимогам цих Правил, до участі у Розіграші не допускаються.

4.4. Протягом Строку проведення Розіграшу учасник Розіграшу має право створити та розмістити в мережі Instagram  1 (один) коментар під постом з анонсом Розіграшу та необмежену кількість репостів у сторіз/ в мережі Facebook  розмістити необмежену кількість коментарів для участі в Розіграші.

 1. Дата Розіграшу.

5.1. Для переможців Розіграшу в соціальній мережі Facebook: 29.12.2020 – розіграш 3 (трьох) призових наборів від glo™️:

 • 1 (один) пристрій для нагрівання тютюну glo™️ hyper*, 1 (один) силіконовий чохол для glo™️ hyper, 1 (одна) музична колонка;
 • 1 (один) пристрій для нагрівання тютюну glo™️ hyper*, 1 (один) силіконовий чохол для glo™️ hyper;
 • 1 (один) пристрій для нагрівання тютюну glo™️ hyper*, 1 (один) силіконовий чохол для glo™️ hyper.

(*отримання у якості подарунка пристрою для нагрівання тютюну glo™ не повинно розглядатися Переможцем у якості заохочення до початку його використання.)

Один переможець може претендувати лише на один набір.

5.2. Для переможців Розіграшу в соціальній мережі Instagram: 29.12.2020  – розіграш смартфону.

 5.3. Кількість подарунків Розіграшу обмежена і складає зазначену вище кількість. Грошові еквіваленти подарунків не вручаються.

5.4. Фонд подарунків Розіграшу створюється за рахунок коштів Організатора Розіграшу і використовується виключно для надання подарунків Розіграшу переможцям Розіграшу.

 1. Порядок визначення переможців та вручення подарунків Розіграшу.

6.1. Переможець Розіграшу – це учасник Розіграшу, який отримав право на отримання Подарунку Розіграшу.

6.2. Визначення переможців Розіграшу проходить шляхом використання спеціального сайту Random.org, який випадковим чином визначає Переможця серед усіх, хто виконав всі умови Розіграшу.

6.3. Розіграш буде проведено відповідно до дат зазначених у п. 5.1. та 5.2.  цих Правил.

6.4. Результати визначення Переможців Розіграшу є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.5. Інформування Переможців Розіграшу буде здійснено в соціальній мережі  Instagram/ Facebook.

6.6. Оголошення переможців здійснюється шляхом публікації імен переможців Розіграшу під якими вони зареєстровані в мережі Instagram/ Facebook в сторіз/в коментарях під постом з анонсом Розіграшу на офіційній сторінці glo™ @glo_ukraine/@mygloua.

6.7. Беручи участь у Розіграші, учасник Розіграшу надає Організатору дозвіл на використання його прізвища, ім’я та по батькові, імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram/Facebook, фото користувача шляхом оголошення такого імені користувача на сторінці @glo_ukraine/@mygloua на території всього світу. Учасник також надає Організатору та третім особам – підрядникам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб його імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram/ Facebook, його фото з метою виконання умов Розіграшу та з метою рекламування Розіграшу і діяльності Розіграшу й таких третіх осіб. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 296 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в п. 6.7. дозволи на використання імені учасника надаються без обмеження по строку.

6.8. Переможець Розіграшу у строк, повідомлений Організатором/Виконавцем, повинен надати копію/фото документу, що підтверджує вік та особу Переможця, а також копію/фото довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП).

6.9. У випадку неотримання відповіді та запитуваних даних від Переможця Розіграшу протягом 24 годин, Організатор залишає за собою право вибрати серед Учасників іншого Переможця у спосіб, визначений цими Правилами або розпорядитися невитребуваним подарунком на власний розсуд.

6.10. Надання учасником Розіграшу недостовірних/некоректних даних для участі в Розіграші, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Розіграшу та/або ненадання / надання недостовірних документів, передбачених пп.6.7 та 6.8 цих Правил, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку надати подарунок Розіграшу, і такий учасник Розіграшу втрачає право на отримання подарунка Розіграшу.

6.11. Доставка подарунків Розіграшу здійснюється Виконавцем за його рахунок шляхом поштової доставки за адресою проживання Переможця Розіграшу, яку зазначає Учасник у зворотному повідомленні в соціальній мережі Instagram/ Facebook.

6.12. Усі послуги, що надаються Переможцю, будуть надані відповідно до умов кожного з постачальників таких послуг. Організатор та Виконавець не несуть жодної відповідальності стосовно цих послуг, і будь-які спори, пов'язані з поїздками, проживанням чи наданими послугами, повинні вирішуватися з такими постачальниками самостійно Переможцями.

6.13. Ні Організатор, ні Виконавець не несуть відповідальності за будь-який аспект головного призу, який скасовується, змінюється або переноситься частково або повністю постачальником послуги.

6.14. Організатор та/або Виконавець не несуть відповідальності перед Переможцем у випадку, якщо Переможець не зможе використати головний приз, повністю або частково, через те, що (i) Переможець здійснює передбачених бронювань (ii), Переможець не використовує головний приз, або (iii) Переможець не може отримати Подарунок з будь-яких причин.

 1. Інформування щодо Правил Розіграшу.

7.1. Інформування щодо цих Правил Розіграшу здійснюється на офіційному сайті Організатора www.myglo.com.ua, з розміщенням посилання в профілі Instagram (https://www.instagram.com/glo_ukraine/) /в  тексті до посту з анонсом Розіграшу в Facebook (https://www.facebook.com/mygloua/)

7.2. Правила Розіграшу можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Розіграшу протягом всього періоду проведення Розіграшу. Зміни та/або доповнення Правил розіграшу можливі лише, в разі їх оприлюднення в порядку, що визначений для інформування щодо умов Розіграшу. Такі зміни і/або доповнення набувають чинності з моменту їх публікації.

 1. Загальні умови Розіграшу.

8.1. Участь у Розіграші автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника Розіграшу з цими Правилами. Порушення учасником правил Розіграшу або відмова учасника Розіграшу від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі в Розіграші та отримання подарунка Розіграшу, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.

8.2. Беручи участь в Розіграші, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних. Персональні дані учасників Розіграшу будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних та виключно у зв’язку з проведенням Розіграшу і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цим Розіграшем. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Розіграшу, Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.3. Беручи участь в Розіграші, Учасник Розіграшу надає Організатору дозвіл на використання та невиключні права інтелектуальної власності, пов’язані з його використанням, включаючи авторські й суміжні майнові права, на території всього світу, в тому числі надає Організатору та третім особам-контрагентам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб Фото чи відео з метою виконання умов Розіграшу та з метою рекламування Розіграшу, продукції й діяльності Організатора, а також гарантує, що Учасником Розіграшу отримано письмову згоду на проведення фотозйомки всіх третіх осіб, зображених на Фото чи відео. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 307, 308 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в цьому пункті 8.3 дозволи на використання Фото діють без обмеження по строку.

8.4. Учасник Розіграшу не отримує плати за участь у Розіграшу на момент участі або в майбутньому та за надання Організатору будь-яких із зазначених вище у п. 8.3 дозволів. Розміщуючи Фото чи відео, Учасник Розіграшу розуміє й погоджується з тим, що Фото чи відео може використовуватися Організатором Розіграшу повністю або частково в рекламних кампаніях у всьому світі з урахуванням факту доступності мережі Інтернет з будь-якої держави, без виплат винагороди за будь-яке використання у строки, передбачені п. 8.3 цих Правил. Учасник Розіграшу також підтверджує та погоджується, що Фото чи відео можуть використовуватися цілком або частково, окремо або разом з іншими роботами, з будь-яким використанням прав інтелектуальної власності, а також можуть бути змінені, відредаговані або доповнені, використані у відмінній від оригіналу або комбінованій формі, або будь-яким іншим чином на розсуд Організатора у строки, передбачені п. 8.3 цих Правил, що не буде вважатися порушенням прав інтелектуальної власності, які належать Учаснику Розіграшу.

 

8.5. Організатор Розіграшу не робить жодних заяв, не дає жодних гарантій (прямо або опосередковано), включаючи те, що учасник отримує в майбутньому будь-які професійні або інші вигоди від участі в Розіграші, незалежно від того, буде учасник обраний переможцем чи ні.

8.6. Учасник Розіграшу, беручи участь в Розіграші, зобов’язується керуватись загальноприйнятими правилами безпеки та уникати будь-яких дій, що можуть завдати шкоди фізичному чи психологічному стану здоров’я собі, та/або третім особам, а також самостійно відповідати за вчинені дії та їх наслідки.

8.7. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на Території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких проведення Розіграшу або доставка подарунків Розіграшу стало неможливим.

8.8. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором як до, так і після початку Розіграшу.

8.9. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за:

8.9.1. Неознайомлення з цими Правилами.

8.9.2. Організатор/Виконавець на власний розсуд можуть заборонити подальшу участь у Розіграші будь-якій особі, яка порушує ці Правила або не відповідає критеріям участі, наведеним у цих Правилах.

8.10. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Розіграшу не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Розіграшу, Організатор/Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Розіграшу.

8.11. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового проведення Розіграшу.

8.12. Організатор/Виконавець Розіграшу не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Розіграші будь-кого з учасників Розіграшу.

8.13. Цей Розіграш не є лотереєю, азартною грою або послугою в галузі грального бізнесу.

8.14. Терміни, що використовуються в цих Правилах, належать виключно до цього Розіграшу. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

8.15. Всі відносини, що стосуються проведення Розіграшу, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Розіграшу, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Розіграшу не підлягають перегляду.

8.16. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості подарунків Розіграшу здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем Розіграшу.

8.17. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.18. Відповідальними особами за проведення Розіграшу є Організатор/Виконавець. Мережа Instagram та Facebook не несе відповідальності за цей Розіграш. Розіграш не спонсорується, не рекомендується і не керується зі сторони Instagram та Facebook.

 

glo™ є зареєстрованою торговельною маркою Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Лімітед.