Правила розіграшу «Вигравай поїздку на фестиваль Defected у Хорватію»

1. Загальні положення.

1.1. Розіграш «Вигравай поїздку на фестиваль Defected у Хорватію» (далі – Розіграш) проводиться ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (ідентифікаційний номер 40102602), адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 (далі – Організатор).

2. Умови проведення Розіграшу.

2.1. Розіграш проводиться з 25 січня 2019 року з моменту публікації Розіграшу по 15  лютого 2019 року (далі - Строк проведення Розіграшу).

2.2. Розіграш проводиться Організатором на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення ООС (далі – Територія проведення Розіграшу), у мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі Instagram.

2.3. Розіграш проводиться з метою популяризації продукції, що випускається під торговельною маркою “glo™” (надалі – Продукція).

3. Вимоги до учасників Розіграшу.

3.1. Учасником Розіграшу вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.2. До участі в  Розіграші запрошуються особи від 18 років, які проживають на Території проведення Розіграшу, та є користувачами Інтернету та споживачами нікотиновмісної продукції, та ознайомились та погодились з цими Правилами. Вік визначається станом на дату початку Розіграшу.

3.3. Учасниками Розіграшу не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1. Працівники Організатора/Виконавця Розіграшу, інші пов’язані з ними та/або з групою компаній Бритіш Американ Тобакко особи, працівники будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Розіграшу, їхні діти та родичі.

3.3.2. Особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.4. Учасники Розіграшу під час участі в Розіграші зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Розіграшу.

3.4.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Розіграші.

3.5. Беручи участь в Розіграші, учасник Розіграшу погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Розіграшу недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Розіграші, зокрема щодо його віку, засобів зв’язку з таким учасником Розіграшу, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити подарунок Розіграшу, і такий учасник Розіграшу втрачає право на отримання подарунка Розіграшу.

3.7.  Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Розіграші учасників Розіграшу, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах, не надали на запит Організатора або Виконавця документів, що підтверджують вік, довідки про присвоєння РНОКПП.

3.8. Учасник Розіграшу, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Розіграші.

3.9. Організатор залишає за собою право відмовити особі в участі або припинити участь особи, якщо вважає, що такий учасник порушує ці Правила. Організатор зберігає за собою право вимагати від учасників докази правомірності їхньої участі у будь-який час проведення Розіграшу.

4. Умови участі в Розіграші.

4.1. Для участі в Розіграші необхідно протягом Строку проведення Розіграшу, зазначеному в п. 2.1, виконати такі завдання Розіграшу:

- підписатися на сторінку @glo_ukraine у мережі Instagram (https://www.instagram.com/glo_ukraine/);

- вподобати пост з анонсом Розіграшу https://www.instagram.com/p/B7vH8AkBEuq/?igshid=1odatmtkvj5bv;

- залишити коментар до посту з анонсом Розіграшу, позначивши особу*, з якою Учасник бажає відвідати музичний фестиваль «Defected Croatia 2020»;

* особу, яка досягла 18-ти річного віку на момент опублікування коментаря.

5. Подарунки Розіграшу.

5.1. Подарунками Розіграшу є дві подорожі на двох осіб на музичний фестиваль «Defected Croatia 2020».

5.2. Одна подорож включає два авіаквитки в обидва кінці з визначеного Організатором аеропорту України до визначеного Організатором аеропорту Хорватії, трансфер з аеропорту до готелю, три ночі проживання у визначеному Організатором готелі, квитки на музичний фестиваль «Defected Croatia 2020» на узгоджені з Переможцем і Організатором дати (за умови наявності квитків).

5.3. Переможець отримує Подарунок розрахований на двох осіб, включаючи Переможця. Особа, яка супроводжуватиме Переможця (надалі – «Гість») повинна бути дієздатною та повнолітньою станом на дату, визначену у п.6.3 цих Правил. Організатор вправі відмовити у врученні Подарунку Переможцеві та/або Гостю, при недотриманні умови, викладеної у цьому п. 5.3 Правил.

5.4. Кількість подарунків Розіграшу обмежена і складає зазначену вище кількість. Грошові еквіваленти подарунків не вручаються.

5.5. Фонд подарунків Розіграшу створюється за рахунок коштів Організатора Розіграшу і використовується виключно для надання подарунків Розіграшу переможцям Розіграшу.

6. Порядок визначення переможців та вручення подарунків Розагрішу.

6.1. Переможець Розіграшу – це учасник Розіграшу, який отримав право на отримання Подарунку Розіграшу.

6.2. Визначення переможців Розіграшу проходить шляхом використання спеціального сайту Random.org, який випадковим чином визначає Переможця серед усіх, хто виконав всі умови Розіграшу.

6.3. Визначення Переможців Розіграшу проходить у порядку п.6.2 Правил – 17.02.2020 р.

6.4. Результати визначення Переможців Розіграшу є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.5. Інформування Переможців Розіграшу буде здійснено в соціальних мережах.

6.6. Оголошення переможців здійснюється шляхом публікації імен переможців Розіграшу, під якими вони зареєстровані в мережі Instagram, на офіційній сторінці glo™ @glo_ukraine.

6.7. Беручи участь у Розіграші, учасник Розіграшу надає Організатору дозвіл на використання його прізвища, ім’я та по батькові, імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, фото користувача шляхом оголошення такого імені користувача на сторінці @glo_ukraine на території всього світу. Учасник також надає Організатору та третім особам – підрядникам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб його імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, його фото з метою виконання умов Розіграшу та з метою рекламування Розіграшу і діяльності Розіграшу й таких третіх осіб. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 296 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в п. 6.7. дозволи на використання імені учасника надаються без обмеження по строку.

6.8. Переможець Розіграшу у строк, повідомлений Організатором/Виконавцем, повинен надати копію/фото власного документу, що підтверджує вік та особу Переможця та копію/фото власної довідки про присвоєння РНОКПП, а також надати копію/фото документу, що підтверджує вік та особу особи, яка супроводжуватиме Переможця та копію/фото довідки про присвоєння РНОКПП особи, яка супроводжуватиме Переможця.

6.9. У випадку неотримання відповіді та запитуваних даних від Переможця Розіграшу протягом трьох днів, Організатор залишає за собою право вибрати серед Учасників іншого Переможця у спосіб, визначений цими Правилами або розпорядитися подарунком на власний розсуд.

6.10. Надання учасником Розіграшу недостовірних/некоректних даних для участі в Розіграші, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Розіграшу та/або ненадання / надання недостовірних документів, передбачених пп.6.7 та 6.8 цих Правил, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку надати подарунок Розіграшу, і такий учасник Розіграшу втрачає право на отримання подарунка Розіграшу.

6.11. Подарунок вручається виключно Переможцю без права передачі його третім особам. Організатор/Виконавець має право розпоряджатися незатребуваними або неврученими з незалежних від Організатора/Виконавця причин подарунками Розіграшу на власний розсуд.

6.12. Усі поїздки, проживання та інші послуги, що надаються Переможцю та Гостю Переможця, будуть надані відповідно до умов кожного з постачальників таких послуг. Організатор та Виконавець не несуть жодної відповідальності стосовно цих послуг, і будь-які спори, пов'язані з поїздками, проживанням чи наданими послугами, повинні вирішуватися з такими постачальниками самостійно Переможцями.

6.13. Для здійснення подорожі Переможець повинен мати закордонний паспорт, що буде дійсним щонайменше протягом 6 місяців на дату виїзду під час здійснення поїздки. Переможець та Гість Переможця відповідно нестимуть відповідальність за дійсність їхніх проїзних документів, щоб вони могли подорожувати до країни, передбаченою Подарунком, і відповідальні за оформлення віз, необхідних їм для отримання Подарунку.

6.14. Строки бронювання Подарунку (включаючи, але не обмежуючись, датами проживання та авіаквитків) залежать від наявності та будуть повідомлені Переможцям окремо.

6.15. Від Переможця та Гостя Переможця можуть вимагати дотримуватися умов (i) місця проживання (ii) провайдера поїздки (iii) будь-якого місця проведення Подарунку, включаючи умови, пов’язані зі здоров’ям та безпекою.

6.16. Усі елементи, включені до складу Подарунку, повинні бути прийняті одночасно.

6.17. Учасники несуть відповідальність за всі витрати, які прямо не зазначені в цих Правилах, як переможці Подарунку або Учасники Розіграшу.

6.18. Переможець та Гість Переможця повинні будуть дотримуватися будь-яких законів країни проживання та країни-місця призначення, що передбачені Подарунком.

6.19. Ні Організатор, ні Виконавець не несуть відповідальності за будь-який аспект Подарунку, який скасовується, змінюється або переноситься частково або повністю будь-яким організотором заходів, провайдером подорожей, будь-яким місцем проведення Подарунку тощо.

6.20. Організатор та/або Виконавець (включаючи будь-яке агентство, що здійснює організацію заходів, передбачених Подарунком) не несуть відповідальності перед Переможцем та / або Гостем Переможця у випадку, якщо Переможець та / або Гість Переможця не зможе використати Подарунок, повністю або частково, через те, що (i) Переможець не бронює Подарунок відповідно до цих Правил (ii), Переможець та / або Гість Переможця не використовує Подарунок, або (iii) Переможець та / або Гість Переможця не може приїхати до місця чи іншого місця в той час, про який його було повідомлено, щоб Переможець та / або Гість Переможця мав змогу отримати Подарунок.

6.21. Організатор та/або Виконавець не несе відповідальності за неточні дані про призи, надані будь-якому учаснику третьою стороною, що має відношення до цього Розіграшу.

6.22. Організатор та/або Виконавець не несуть відповідальності за відсутнітсь доступу Учасників до Розіграшу через технічні труднощі (включаючи, але не обмежуючись помилками, несправностями, збоями апаратного чи програмного забезпечення, помилкою супутника/ мережі / сервера або будь-якими іншими помилками, такими як помилка користувача).

6.23. Організатор зберігає за собою право скасувати або змінити Розіграш та ці Правила без попереднього повідомлення у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, війна, цивільні або військові дії будь-якого характеру, суттєві зміни в законодавстві та інші події, що не перебувають під контролем Організатора. Організатор повідомлятиме Учасників про будь-які зміни в Розіграші якнайшвидше.

7. Інформування щодо Правил Розіграшу.

7.1. Інформування щодо цих Правил Розіграшу здійснюється на офіційному сайті Організатора www.myglo.com.ua, з розміщенням посилання у профілі сторінки Instagram https://www.instagram.com/glo_ukraine/.

7.2. Правила Розіграшу можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Розіграшу протягом всього періоду проведення Розіграшу. Зміни та/або доповнення Правил розіграшу можливі лише, в разі їх оприлюднення в порядку, що визначений для інформування щодо умов Розіграшу. Такі зміни і/або доповнення набувають чинності з моменту їх публікації.

8. Загальні умови Розіграшу.

8.1. Участь у Розіграші автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника Розіграшу з цими Правилами. Порушення учасником правил Розіграшу або відмова учасника Розіграшу від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі в Розіграші та отримання подарунка Розіграшу, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.

8.2. Беручи участь в Розіграші, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних. Персональні дані учасників Розіграшу будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних та виключно у зв’язку з проведенням Розіграшу і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цим Розіграшем. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Розіграшу, Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.3. Беручи участь в Розіграші, учасник Розіграшу надає Організатору дозвіл на використання та невиключні права інтелектуальної власності, пов’язані з його використанням, включаючи авторські й суміжні майнові права, на території всього світу, в тому числі надає Організатору та третім особам-контрагентам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб фотографії з метою виконання умов Розіграшу та з метою рекламування Розіграшу, Продукції й діяльності Організатора. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 307, 308 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в цьому п. 8.3 дозволи на використання фотографій діють без обмеження по строку.

8.4. Учасник Розіграшу не отримує плати за участь в Розіграші на момент участі або в майбутньому та за надання Організатору будь-яких із зазначених вище у п. 8.3 дозволів.

8.5. Організатор Розіграшу не робить жодних заяв, не дає жодних гарантій (прямо або опосередковано), включаючи те, що учасник отримає в майбутньому будь-які професійні або інші вигоди від участі в Розіграші, незалежно від того, буде учасник обраний переможцем чи ні.

8.6. Учасник Розіграшу, беручи участь в Розіграші, зобов’язується керуватись загальноприйнятими правилами безпеки та уникати будь-яких дій, що можуть завдати шкоди фізичному чи психологічному стану здоров’я собі, та/або третім особам, а також самостійно відповідати за вчинені дії та їх наслідки.

8.7. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на Території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких проведення Розіграшу або доставка подарунків Розіграшу стало неможливим.

8.8. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором як до, так і після початку Розіграшу.

8.9. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за:

8.9.1. Неознайомлення з цими Правилами.

8.9.2. Дотримання учасниками Розіграшу прав інтелектуальної власності при публікуванні ними Фото/відео/інших матеріалів.

8.9.3. Організатор/Виконавець на власний розсуд можуть заборонити подальшу участь у Розіграші будь-якій особі, яка порушує ці Правила або не відповідає критеріям участі, наведеним у цих Правилах.

8.10. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Розіграшу не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Розіграшу, Організатор/Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Розіграшу.

8.11. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового проведення Розіграшу.

8.12. Організатор/Виконавець Розіграшу не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Розіграші будь-кого з учасників Розіграшу.

8.13. Цей Розіграш не є лотереєю, азартною грою або послугою в галузі грального бізнесу.

8.14. Терміни, що використовуються в цих Правилах, належать виключно до цього Розіграшу. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

8.15. Всі відносини, що стосуються проведення Розіграшу, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Розіграшу, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Розіграшу не підлягають перегляду.

8.16. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості подарунків Розіграшу здійснюються Виконавцем відповідно до чинного законодавства України Виконавцем Розіграшу.

8.17. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.18. Відповідальними особами за проведення Розіграшу є Організатор/Виконавець. Мережі Instagram та Facebook не несуть відповідальності за цей Розіграш. Розіграш не спонсорується, не рекомендується і не керується зі сторони Instagram або Facebook.

 

glo™ є зареєстрованою торговельною маркою Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Лімітед.