Условия использования Промокодов

Редакція від 1 червня 2022 року

Дані Умови використання Промокодів визначають правила використання промокодів в мережі фірмових магазинів glo™ studio (надалі – Фірмові магазини) або на сайті myglo.com.ua (надалі – Сайт).

ВИЗНАЧЕННЯ

Промокод – це унікальний буквено-цифровий код, який може бути використаний покупцем для отримання спеціальної ціни при замовленні Товарів на Сайті та/або придбання у Фірмових магазинах.

Товар – асортимент продукції, на які поширюється дія Промокоду, що доноситься до відома покупців у особистих електронних повідомленнях, зазначається на товарах, придбаних покупцями або іншим способом. Дія Промокодів не поширюється на асортимент тютюновмісних виробів для електричного нагрівання.

Фірмові магазини - мережа фірмових магазинів glo™ studio на території України, адреси яких зазначені на Сайті у розділі Де придбати.

Користувач Промокоду – повнолітня особа, яка одержала Промокод одним із передбачених цими Умовами способом.

Строк дії Промокоду - строк, протягом якого Користувач Промокоду має право придбати Товари за спеціальною ціною за допомогою Промокоду.

Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Хіт-Трейд», ідентифікаційний код юридичної особи 42275040, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Бугаївська, будинок 35.

Сайт – означає цей веб-сайт myglo.com.ua.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМОКОДІВ

 1. Промокод є дійсним для використання у Фірмових магазинах або на Сайті на території України.
 2. Користувачем Промокоду може стати особа, яка відповідає наступним критеріям:
  1. Особа є повнолітнім користувачем пристрою для нагрівання тютюну glo™ або тютюнових чи нікотиновмісних виробів;
  2. Особа є зареєстрованою на Сайті (у випадку замовлення Товарів на Сайті).
 3. Промокод може надаватися шляхом надсилання електронних повідомлень споживачам, шляхом нанесення на товари або іншим способом, в тому числі під час акцій та програм.
 4. Користувач може використати Промокод на Товари, на які поширюється дія Промокоду:
  1. При оформленні замовлення на Сайті – вказавши свій Промокод в графі «Промокод»;
  2. При придбанні Товарів у Фірмових магазинах – пред'явивши свій Промокод співробітнику магазину;
  3. При оформленні замовлення за номерами служби підтримки 0-800-50-90-80 або 8008 – озвучивши свій Промокод оператору служби підтримки.
 5. Під використанням Промокоду слід розуміти отримання спеціальної ціни на Товар. Використання Промокоду можливе лише при придбанні Товару, на який Промокод поширює свою дію.
 6. Промокод є одноразовим, тобто дає можливість замовити Товар за спеціальною ціною один раз протягом Строку дії Промокоду. Промокоди між собою не додаються.
 7. Розміщення Промокоду у публічному доступі, у тому числі в мережі Інтернет забороняється.
 8. Передача та використання Промокоду Користувачем іншим користувачам або будь-яким третім особам забороняється.
 9. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Умови шляхом опублікування оновленої версії цих Умов в розділі «Умови використання Промокодів».
 10. Продавець залишає за собою право скасувати будь-який Промокод у будь-який час з будь-якої причини. Це включає, серед іншого, випадки, коли Продавець має підстави вважати, що Промокоди використовуються незаконно або шахрайським чином, видані помилково, або вже не дійсні.
 11. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Умов і/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Продавцем. Продавець не несе відповідальності у разі настання обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступу до Інтернет, збоїв в роботі обладнання, блокади, суттєвих змін у законодавстві, інших непідвладних контролю з боку Продавця обставини.