ПРАВИЛА Акції

ПРАВИЛА Акції «Today I Will з Олександром Педаном»

(Today I will – сьогодні я буду)

 

07.11.2019 р.

м. Київ

1. Загальні положення.

1.1. Акція «Today I Will з Олександром Педаном» проводиться ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (код ЄДРПОУ 40102602), адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 (далі – «Організатор»).

1.2. Виконавцем акції «Today I Will з Олександром Педаном» є Товариство з обмеженою відповідальністю «О2ПР» (код ЄДРПОУ 36629863), адреса: 03048, м. Київ, вул. Івана Пулюя, буд. 5 літ. А (далі – «Виконавець»).

1.3. Запрошений гість Акції, Олександр Педан, визначає Переможців Акції на умовах цих Правил.

2. Умови проведення акції «Today I Will з Олександром Педаном»

2.1. Акція «Today I Will з Олександром Педаном» (далі – «Акція») проводиться Організатором на території України, за винятком тимчасово окупованих територій, у мережі Інтернет, зокрема, у Instagram (далі – «Територія проведення Акція»).

2.2. Акція проводиться в період з 13.11 по 26.11.2019 (до 12.00 години) року включно (далі – «Строк проведення Акції»).

2.3. Акція проводиться з метою популяризації продукції під торговельною маркою “glo™” (надалі - Продукція).

3. Вимоги до учасників Акції.

3.1. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.2. До участі в Акції запрошуються особи від 18 років, які проживають на Території проведення Акції, та є користувачами Інтернету. Вік визначається станом на дату початку Акції.

3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1. Працівники Організатора/Виконавця Акції й будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їхні діти та родичі.

3.3.2. Особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Акцій.

3.4.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Акції.

3.5. Беручи участь в Акції, учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Акції, зокрема щодо його віку, засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання подарунка Акції.

3.7.  Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції учасників Акції, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах, не надали на запит Організатора або Виконавця документів, що підтверджують вік, довідки про присвоєння РНОКПП.

3.8. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4. Умови участі в Акції.

4.1. Для участі в Акції необхідно протягом Строку проведення Акції, зазначеному в п. 2.2, виконати такі Завдання Акції:

1.Опублікувати фото/відео-ролик у стрічці свого профілю Instagram з Today I Will моментом*.

 1. Додати хештеги до фото/відео-ролику #TODAYIWILL;
 2. Позначити на фото/відео-ролику профіль @glo_ukraine;
 3. Підписатися на профіль @glo_ukraine.

* Today I Will момент передбачає здійснення Учасником Акції будь-якої дії, яку він ніколи не робив раніше.

4.1.1. Правила щодо виконання Завдання для учасників:

 • Фото/відео-ролик має бути опубліковане у відкритому акаунті особи, яка його зробила, в соціальній мережі Instagram, щоб на нього можна було зайти та перевірити наявність Фото/відео-ролик та виконання всіх умов Акції;
 • На фото/відео-ролику повинен бути хештег #TODAYIWILL
 • На фото/відео-ролику повинен бути позначений профіль @glo_ukraine
 • Зробити унікальне фото / відео-ролик, що відповідає вимогам зазначеним у п. 4.2.
 • Протягом Строку проведення Акції учасник Акції має право створити та розмістити в мережах Instagram необмежену кількість своїх Фото/відео-роликів

4.2. Вимоги до Фото/відео-ролику

 • Фото/відео-ролик має бути унікальним та створеним особисто учасником Акції, бути оригінальним і не може бути скопійованим з інших джерел або містити елементи, скопійовані з інших джерел;
 • Фото/відео-ролик не повинен містити закликів, що розпалюють расову, релігійну чи міжнаціональну ворожнечу, ображають національну гідність, закликів до повалення конституційного ладу, воєнних дій чи сепаратизму або проведення військових дій, або у будь-який інший спосіб порушують чинне законодавство України;
 • Фото/відео-ролик не повинен містити зображення/імітацію державних символів (герб, прапор) будь-яких держав/невизнаних держав/республік тощо, будь-яких угруповань/об’єднань/партій/організацій тощо;
 • Фото/відео-ролик не повинен містити ненормативну лексики, заклики протиправного характеру, інформацію еротичного або порнографічного характеру, зображення, що порушують загальноприйняті етичні норми та норми моралі, відомості, що дискредитують Організатора, його ім’я, діяльність, продукцію тощо;
 • Фото/відео-ролик не повинен містити опис/зображення вживання алкогольних, тютюнових, нікотиновмісних виробів, наркотичних речовин;
 • Фото/відео-ролик не повинен містити графічної або текстової інформації з погрозами чи образами інших осіб або такої, що принижує людську честь та гідність, розпалює расову, національну, статеву, майнову, політичну, релігійну та/або будь-яку іншу ворожнечу й нетерпимість;
 • Фото/відео-ролик не повинен містити конфіденційну та/або іншу інформацію з обмеженим доступом, елементи плагіату та іншого неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності, знаків для товарів та послуг / логотипів третіх осіб, реклами третіх осіб;
 • Фото/відео-ролик не повинен зображувати осіб молодше 18 років та/або мати вигляд, привабливий для дітей;
 • Фото/відео-ролик не повинен містити зображення осіб, які не давали письмової згоди на використання їхніх зображень.

Якщо у Фото/відео-ролику присутнє зображення фізичних осіб (самого учасника Акції або інших осіб), учасник Акції гарантує наявність згоди від усіх осіб, зображених на Фото/відео-ролику, на розміщення Фото/відео-ролику із зображенням таких осіб у відкритому доступі в мережі Інтернет, а також на відтворення Фото/відео-ролику у будь-який інший спосіб та кількості згідно з цими Правилами.

4.3. Беручи участь в Акції, учасник Акції надає Організатору дозвіл на використання та невиключні права інтелектуальної власності, пов’язані з його використанням, включаючи авторські й суміжні майнові права, на території всього світу, в тому числі надає Організатору та третім особам-контрагентам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб Фото/відео-ролику з метою виконання умов Акції та з метою рекламування Акції, Продукції й діяльності Організатора, а також гарантує, що учасником Акції отримано письмову згоду на проведення зйомки всіх третіх осіб, зображених на Фото/відео-ролику. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 307, 308 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в цьому пункті 4.3 дозволи на використання Фото/відео-ролик діють без обмеження по строку.

4.4. Учасник Акції не отримує плати за участь в Акції на момент участі або в майбутньому та за надання Організатору будь-яких із зазначених вище у п. 4.3 дозволів. Розміщуючи Фото/відео-ролик, учасник Акції розуміє й погоджується з тим, що Фото/відео-ролик може використовуватися Організатором Акції повністю або частково в рекламних кампаніях у всьому світі з урахуванням факту доступності мережі Інтернет з будь-якої держави без виплат винагороди за будь-яке використання у строки, передбачені п. 4.3 цих Правил. Учасник Акції також підтверджує та погоджується, що Фото/відео-ролик можуть використовуватися цілком або частково, окремо або разом з іншими роботами, з будь-яким використанням прав інтелектуальної власності, а також можуть бути змінені, відредаговані або доповнені, використані у відмінній від оригіналу або комбінованій формі, або будь-яким іншим чином на розсуд Організатора у строки, передбачені п. 4.3 цих Правил, що не буде вважатися порушенням прав інтелектуальної власності, які належать учаснику Акції.

Організатор акції не робить жодних заяв, не дає жодних гарантій (прямо або опосередковано), включаючи те, що учасник отримає в майбутньому будь-які професійні або інші вигоди від участі в акції, незалежно від того, буде учасник обраний переможцем чи ні.

Учасник акції, беручи участь в акції, зобов’язується керуватись загальноприйнятими правилами безпеки та уникати будь-яких дій, що можуть завдати шкоди фізичному чи психологічному стану здоров’я собі, та/або третім особам, а також самостійно відповідати за вчинені дії та їх наслідки.

5. Подарунки Акції.

5.1. Подарунками Акції є:

 • 10 (десять) місць на участь у зйомці музичного кліпу за участі Олександра Педана на пісню «Дівчата-хмарочоси» за виконання Лесі Нікітюк та 10 (десять) наборів для нагрівання тютюну glonano

* отримання у якості подарунка набору для нагрівання тютюну glo™ не повинно розглядатися Переможцем у якості заохочення до початку його використання.

5.2. Кількість подарунків Акції обмежена і складає зазначену вище кількість. Грошові еквіваленти подарунків не вручаються.

5.3. Фонд подарунків Акції створюється за рахунок коштів Організатора Акції і використовується виключно для надання подарунків Акції переможцям Акції.

6. Порядок визначення переможців та вручення подарунків Акції.

6.1. Переможці Акції визначаються запрошеним Організатором гостем Олександром Педаном на власний розсуд:

- 26.11.2019 року визначається 10 (десять) переможців серед усіх учасників Акції, які виконали Завдання, передбачені Акцією з дотриманням усіх правил Акції, протягом строку проведення Акції.

6.2. Переможцями Акції стають ті учасники Акції, яких обере запрошений Організатором гість Олександр Педан, визначивши на власний розсуд Учасників, які виконали Завдання у найліпший спосіб, передбачених Акцією та з дотриманням цих Правил Акції.

6.3. Фото/відео-ролики переможців Акції можуть публікуватися на офіційній сторінці glo в розповіді Instagram у профілі @glo_ukraine.

6.4. Оголошення переможців здійснюється шляхом публікації імен переможців Акції, під якими вони зареєстрований в мережі Instagram, на офіційній сторінці glo™ @glo_ukraine.

6.5. Беручи участь в Акції, учасник Акції надає Організатору дозвіл на використання його прізвища, ім’я та по батькові, імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, шляхом оголошення такого імені користувача на сторінці @glo_ukraine/ на території всього світу. Учасник також надає Організатору та третім особам – підрядникам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб його імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, з метою виконання умов Акції та з метою рекламування Акції і діяльності Організатора й таких третіх осіб. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 296 Цивільного кодексу України та статті 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в пункті 6.6. дозволи на використання імені учасника надаються без обмеження по строку.

6.6. Учасник Акції, Фото/відео-ролик якого визнано переможцем, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після оголошення результатів Акції отримує приватне повідомлення з профілю @glo_ukraine для отримання подальших інструкцій щодо отримання подарунка Акції від Організатора/Виконавця Акції.  

6.7. Переможець Акції у строк, повідомлений Організатором/Виконавцем, повинен надати копію/фото документу, що підтверджує вік та особу Переможця, а також копію/фото довідки про присвоєння РНОКПП.

6.8. У випадку неотримання відповіді та запитуваних даних від Переможця Акції протягом 24 годин, Організатор залишає за собою право відмовити такому Переможцю у врученні Подарунка, вибрати серед Учасників іншого Переможця у спосіб, визначений цими Правилами або зменшити кількість Переможців відповідно.

6.9. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Акції та/або ненадання / надання недостовірних документів, передбачених п.6.7 цих Правил, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку надати подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання подарунка Акції.

6.10. Для отримання Подарунка Учасник зобов’язаний прибути у попередньо визначені Організатором/Виконавцем дату, час та місце. Дата, час та місце: 03.12.2019 року, 10.00, м.Київ, 03056, студія  «Lighfield production», вул. Польова 21б. Організатор/Виконавець залишає за собою право змінити дату, час та місце, повідомивши про це Переможця, у випадку факторів, що перешкоджають проведенню активностей.

6.11. Грошовий еквівалент подарунка Акції Організатором/Виконавцем не видається. Вручення подарунків відбувається безпосередньо Переможцеві у час та в місці, відповідно до цих Правил.

6.12. Нез’явлення або запізнення Переможця позбавляє Переможця права на отримання Подарунку. Подарунок вручається виключно Переможцю без права передачі його третім особам. Організатор/Виконавець має право розпоряджатися незатребуваними або неврученими з незалежних від Організатора/Виконавця причин подарунками Акції на власний розсуд.

6.13. Беручи участь у Акції, Переможець надає, виключну ліцензію, майнові суміжні права інтелектуальної власності на використання своїх фото- та відео-зображень, зафіксованих в зображеннях створених під час фотосесії та відеозйомки, створення та виконання (спів-виконання) Переможцем аудіовізуального твору що відбудеться під час вручення Подарунку, на умовах визначених цими Правилами (надалі – «Твори»), для використання у рекламі (в т.ч. в мережі Інтернет, на вебсайтах, соціальних мережах, у зовнішній та внутрішній рекламі тощо) продукції для ТМ «GLO». У зв’язку із вказаним способом використання, Організатор має право на повне або часткове відтворення Творів; трансляцію Творів; публічну демонстрацію та відтворення Творів; відтворення у громадських місцях у будь-який спосіб; перетворення та включення вже існуючих творів в інші аудіо-візуальні твори, створення похідних творів. Територія використання: Для використання у будь-яких рекламних матеріалах – територія всього світу. Строк використання прав безстроково. Організатор має право відчужувати або передавати  іншим  способом всі права, отримані за цією згодою, передбачену цими Правилами третім особам у обсязі таз метою, що передбачена цим пунктом Правил. Надання даної згоди розглядається, в тому числі, у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7. Інформування щодо Правил Акції.

7.1. Інформування щодо цих Правил Акції здійснюється на офіційному сайті Організатора https://myglo.com.ua/pages/rules-today-i-will-pedan, з розміщенням посилання на сторінці www.instagram.com/glo_ukraine.

8. Загальні умови Акції.

8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника Акції з цими Правилами. Порушення учасником Акції або відмова учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі в Акції та отримання подарунка Акції, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.

8.2. Беручи участь в Акції, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних. Персональні дані учасників Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних та виключно у зв’язку з проведенням Акції і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цією Акцією. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Акції, Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.3. Учасники Акції гарантують наявність у них авторських прав на Фото/відео-ролик, що беруть участь у Акції. Будь-які претензії з боку третіх осіб щодо авторських прав на Фото/відео-ролик або їхнього неправомірного використання Організатором чи Виконавцем Акції вирішуються учасниками в особистому порядку без залучення Організатора або Виконавця Акції.

8.4. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких проведення Акції або вручення подарунків Акції стало неможливим.

8.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором до початку Акції.

8.6. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за:

8.6.1. Неознайомлення з цими Правилами Акції.

8.6.2. Дотримання учасниками Акції прав інтелектуальної власності при публікуванні ними Фото/відео-ролику.

8.6.3. Організатор/Виконавець на власний розсуд можуть заборонити подальшу участь у Акції будь-якій особі, яка порушує ці Правила або не відповідає критеріям участі, наведеним у цих Правилах.

8.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Акції, Організатор/Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Акції.

8.8. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового проведення Акції.

8.9. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Акції будь-кого з учасників Акції.

8.10. Це Акція не є лотереєю, азартною грою або послугою в галузі грального бізнесу.

8.11. Терміни, що використовуються в цих Правилах, належать виключно до цієї Акції. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

8.12. Всі відносини, що стосуються проведення Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

8.13. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості подарунків Акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем Акції.

8.14 Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.15. Відповідальними особами за проведення Акції є Організатор/Виконавець. Мережа Instagram не несе відповідальності за цю Акцію. Акція не спонсорується, не рекомендується і не керується зі сторони Instagram.

 glo™ є зареєстрованою торговельною маркою Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Лімітед.