ПРАВИЛА ПРОГРАМИ «o’go CLUB»

Редакція від 14 червня 2024 р.

1. Загальні положення

1.1. Програма «o’go CLUB» (далі – Програма ) — програма, побудована на системі накопичення і використання XP Учасником за Замовлення Товарів на Сайті відповідно до Правил, розміщених на Сайті.*
1.2. Програма реалізується ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 40102602), місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 (далі — Організатор ). Виконавцем Програми є ТОВ «Хіт-Трейд», (ідентифікаційний код юридичної особи 42275040), місцезнаходження: Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Бугаївська, будинок 35 (далі — Виконавець ).

2. Терміни та визначення

2.1. Спеціальна пропозиція — додаткова пропозиція від Організатора Учаснику, яка регулюється окремими правилами проведення та обмежена у терміні своєї дії, умови якої можуть передбачати інший порядок нарахування XP.
2.2. XP — умовні одиниці, які нараховуються Організатором Учаснику при здійсненні Замовлення Товарів, і визначають обсяг прав учасника на отримання Клубних пропозицій відповідно до Правил Програми. XP не мають готівкового (грошового) вираження та не можуть бути отримані у грошовому еквіваленті. XP не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей.
2.3. Клубні пропозиції — це (1) спеціальні пропозиції на Товари та (2) товарні пропозиції третіх осіб (у тому числі сертифікати), які Учасник може обрати для отримання та які доступні Учаснику на момент списання XP з XP рахунку.
2.4. Замовлення Товарів — операція із замовлення Товарів на Сайті, по якій нараховуються XP відповідно до Правил.
2.5. Нарахування XP — процедура, у результаті якої відбувається збільшення кількості XP на рахунку Учасника з підстав, передбачених у Правилах.
2.6. Особистий кабінет — розділ Сайту, який дозволяє зареєстрованому на Сайті Споживачу отримати доступ до деталей своїх Замовлень, XP рахунку тощо.
2.7. Правила — дані правила та умови Програми «о’go CLUB».
2.8. Виконавець — Товариство з обмеженою відповідальністю «Хіт-Трейд», ідентифікаційний код юридичної особи 42275040, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Бугаївська, будинок 35.
2.9. Сайт — цей веб-сайт www.myogo.com.ua та www.myglo.com.ua
2.10. Списання XP — процедура, у результаті якої відбувається зменшення кількості XP на рахунку Учасника у зв'язку з отриманням Учасником Клубних пропозицій, які надає Програма.
2.11. Споживач — особа, що досягла 18 років, проживає в Україні і споживає нікотиновмісні вироби та зареєстрована на Сайті.
2.12. Продукція — тютюновмісні вироби для електричного нагрівання.
2.13. Товар — асортиментні позиції, включаючи, але не обмежуючись, нікотинові паучі VELO, аксесуари до пристрою для нагрівання glo™, що доступні повнолітнім Споживачам для Замовлення на Сайті, крім тютюновмісних виробів для електричного нагрівання та пристроїв для нагрівання glo TM .
2.14. Учасник — Споживач, що погодився з цими Правилами та бере участь у Програмі.
2.15. Телеграм-бот — канал у додатку Telegram за ідентифікатором @myglo_ua_bot, призначений для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції.

3. Умови участі у Програмі

3.1. Підключення Споживачів до Програми здійснюється автоматично при реєстраціі на Сайті, або при реєстрації у фірмових магазинах glo™.
3.2. Повнолітні користувачі такожмають можливість зареєструватися для участі у Програмі за допомогою Телеграм-бота або за номером служби підтримки користувачів glo™.
3.3. При першому Замовленні Товарів XP за Програмою почнуть нараховуватися відразу з моменту її активації. Реєструючись на Сайті, Споживач автоматично бере участь у Програмі (стає Учасником) та зобов'язується самостійно ознайомитися з Правилами Програми.
3.4. Участь у Програмі означає повну згоду Учасника з Правилами Програми.
3.5. У рамках Програми Учаснику доступні Клубні пропозиції, які можуть бути отримані відповідно до Правил.
3.6. Отримання Клубних пропозицій можливо тільки за умови проходження процедури реєстрації на Сайті та
3.7. XP нараховуються на рахунку Учасника на умовах, викладених у розділі 5 цих Правил.
3.8. Участь у Програмі будь-якого Учасника припиняється, а XP анулюються у випадках, визначених п.4.6-4.11 цих Правил.
3.9. Учасник Програми не має права передавати та / або будь-яким іншим чином поступатися своїми правами, пов'язаними з участю в Програмі, третій особі (особам).
3.10. Отримання Клубних пропозицій не має індивідуального (персоналізованого) характеру, не призначається конкретній особі на специфічних тільки для неї визначених умовах. Умови отримання таких Клубних пропозицій та спеціальних цінових пропозицій є однаковими для усіх Учасників.

4. Вимоги до Учасників Програми

4.1. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам п. 4 цих Правил та належним чином виконала всі умови цих Правил.
4.2. До участі в Програмі допускаються особи:
віком від 18 років. Вік визначається станом на дату початку участі в Програмі;
які є споживачами нікотиновмісних виробів;
які проживають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких ведуться бойові дії, та є користувачами Інтернету.
4.3. Учасниками Програми не визнаються та не можуть бути особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи незалежно від виконання ними умов цих Правил.
4.4. Учасники Програми зобов’язуються:
4.4.1. Ознайомитися та дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.
4.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.
4.4.3. Вносити зміни та / або доповнення до даних, наведених у XP рахунку Програми Учасника, у разі будь-яких змін щодо даних Учасника.
4.4.4. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам.
4.4.5. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Програмі.
4.4.6. Зберігати документи, що підтверджують оплату Товарів, і надавати їх Організатору для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування XP.
4.4.7. Самостійно контролювати стан свого XP рахунку.
4.4.8. Не розголошувати інформацію про паролі / облікові дані будь-які іншій особі.
4.5. Беручи участь у Програмі, Учасник погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.
4.6. Надання учасником Програми недостовірних / некоректних даних, вказаних для участі в Програмі, зокрема щодо його віку, засобів зв’язку з таким Учасником, звільняє Організатора від обов’язку нараховувати XP та пропонувати Клубні пропозиції, і такий Учасник втрачає право на участь у Програмі, а його XP анулюються.
4.7. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Програмі Учасника, який порушив обов’язки, передбачені в цих Правилах, не надав на запит Організатора документів, що підтверджують вік, довідки про присвоєння РНОКПП, паспорта тощо.
4.8. Організатор залишає за собою право анулювати кількість XP, накопичених Учасником, у наступних випадках:
4.8.1. Порушення чи неналежне виконання умов Спеціальних пропозицій у рамках Програми.
4.8.2. Надання недостовірної інформації, зокрема щодо віку Учасника та інших осіб, яких він залучає в рамках Спеціальних пропозицій.
4.8.3. Виявлення фактів зловживання Клубними пропозиціями Учасниками.
4.8.4. У зв'язку зі смертю Учасника Програми та у зв'язку з визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим;
4.8.5. Виявлення організатором інших Зловживань Учасника у рамках Програми.
4.8.6. Інші випадки, передбачені цими Правилами.
4.9. У випадку прийняття Організатором рішення про припинення участі у Програмі внаслідок обставин, визначених цим пунктом Правил, Організатор направляє відповідне повідомлення Учаснику про припинення участі в Програмі за допомогою будь-якого каналу зв’язку.
4.10. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від подальшої участі у програмі шляхом звернення за безкоштовним номером 8008. У цьому випадку накопичені XP Учасника будуть анульовані.
4.11. Учасник, що не виконує / неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Програмі.

5. Правила нарахування XP

5.1. Відповідно до Правил Програми,XP нараховуються за Замовлення (через Особистий кабінет на Сайті Учасника), за придбання аксесуарів, за придбання паучів VELO у мережі фірмових магазинів glo™ studio, за придбання Товарів через інші канали продажу на умовах цих Правил, за надання відгуків щодо якості Продукції, шляхом скануванння пачок тютюновмісних виробів для електричного нагрівання з асортименту наявного на сайті та заповнення анкети й залишення відгуків на Сайті після здійснення купівлі паучів VELO. Окремо ХР нараховуються за використання одного із наступних сервісів:

 • Гравіювання Пристрою
 • Захисне покриття Пристрою
 • Професійна чистка Пристрою
 • Кастомізація Пристрою захисною плівкою
 • Подарункова упаковка
 • Сервісна діагностика Пристрою
 • Сервіс з переробки старих Пристроїв у фірмовому магазині glo™ studio та за виконання інших завдань та дій, про які Організатор інформує Учасників через Особистий кабінет або іншими каналами зв’язку.

5.2. При проходженні опитування щодо якості Продукції та наданні відгуку Учасник повинен здійснити сканування Продукції за допомогою Телеграм-бота та мобільного застутосунку Мій glo, виконуючи всі інструкції, та залишити оцінку і відгук. На одну упаковку Продукції можливо залишити один відгук, шляхом сканування відкритої упаковки Продукції. Крім того, сканування повинно охоплювати всі видимі краї упакування зі сторони розміщення марки акцизного податку, що дозволяє ідентифікувати Продукцію. Для ідентифікації Продукції під час сканування верхній та нижній унікальний код марки акцизного податку повинні бути чіткими та не розмитими. У випадку введення верхнього та нижнього унікального коду акцизної марки вручну, зазначені дані повинні повністю відповідати даним акцизної марки на продукцію, щодо якої проводиться опитування якості. Сканування може здійснюватися лише стосовно фактичної Продукції у реальному часі. Заборонено сканування Продукції за допомогою фотографій або відео, а також використання штучного інтелекту або програм, які змінюють оригінальну упаковку Продукції або марку акцизного податку. Кожен учасник може залишити не більше 20-ти відгуків за день та 300 за місяць. Залишити відгук шляхом сканування пачки можна лише щодо тютюновмісних виробів для електричного нагрівання з асортименту наявного на Сайті. Після купівлі нікотиновмісних паучів VELO на Сайті, Учасник може, виконуючи всі інструкції, залишити відгук.  На одну банку нікотиновмісних паучів Velo можливо залишити один відгук.

5.3. За Замовлення Товарів Організатор нараховує Учаснику XP з наступного розрахунку:
Кожні 100 гривень з суми чека Замовника = 6 (шість ) XP на особистий рахунок Учасника, а за купівлю VELO за кожні 100грн = 7 ХР на рахунок.
5.3.1 За проходження опитування щодо якості Продукції та надання відгуку шляхом сканування упаковки:

 • за кожний 1й, 30й, 70й відгук в межах місяця – 50 XP
 • 100й відгук в межах місяця –100 XP
 • за всі інші відгуки – 6,5 XP.
 • Лічильник кількості успішних відгуків обнуляється щомісяця.

5.3.2. За залишення відгуку на Сайті після купівлі нікотиновмісних паучів VELO:

 • За кожний відгук надаємо 6,50 ХР

5.3.4. За успішну рекомендацію Друга 1-шого рівня, Учасник отримає:

 • 200 ХР - за одну успішну рекомендацію 1-го рівня
 • 250 ХР - за другу успішну рекомендацію 1-го рівня
 • 270 ХР за третю успішну рекомендацію 1-го рівня
 • 300 ХР за четверту та більше успішних рекомендацій 1-го рівня
 • За успішну рекомендацію друзів 2-го рівня Учасник отримає по 30 ХР за кожну.
 • За успішну рекомендацію друзів 3-го рівня Учасник отримає по 20 ХР за кожну.
 • Учаснику за календарний місяць може привести не більше 5 друзів 1-го рівня, 15 друзів 2-го рівня та 15 друзів 3-го рівня.
 • Друг отримає 150 ХР за реєстрацію Пристрою

5.3.5. Учаснику, який протягом поточного року до дати його народження зареєстрував Пристрій, та (або) здійснив успішну рекомендацію Друга до Програми «o’go Сlub», та (або) залишав відгуки шляхом сканування пачок або на Сайти для нікотиновмісних паучів VELO, та (або) здійснював покупки на Сайті, автоматично буде нараховано по 50 ХР в День його народження.
5.3.6. Кожному Учаснику буде нараховано по 5 XP, якщо він скористався будь-яким сервісом у фірмовому магазині glo™ studio в межах одного дня.
Учасник може отримати не більше 5 XP за використання одного із наступних сервісів:

 • Гравіювання Пристрою
 • Захисне покриття Пристрою
 • Професійна чистка Пристрою
 • Кастомізація Пристрою захисною плівкою
 • Подарункова упаковка
 • Сервісна діагностика Пристрою

У фірмовому магазині glo™ studio, безвідносно до кількості використання наступних сервісів в межах одного дня. А за користування сервісом із переробки старих пристроїв пристроїв у фірмовому магазині glo™ studio, Учасник може отримати не більше 50 XP.
Нарахування XP буде відбуватися раз на тиждень у наступний понеділок з моменту використання сервісу у фірмовому магазині.
5.3.7. Учаснику буде нараховано 150 XP на особовий рахунок Учасника при реєстрації Пристрою, у випадку самостійної реєстрації його на Сайті та у випадку звернення до фірмового простору для проведення реєстрації. Ці ХР будуть нараховані протягом 48 годин з дати реєстрації Пристрою. Учаснику може бути нараховано 300 XP на особовий рахунок Учасника при реєстрації Пристроїв, у випадку, якщо останній зареєстрував пристрій через відповідну форму у торгових точках, що беруть участь у спеціальній пропозиції. Ці ХР будуть нараховані протягом 48 годин з дати реєстрації Пристроїв.
5.3.8. Учаснику буде нараховано додатково 70 XP на особовий рахунок Учасника при умові реєстрації придбаного пристрою для нагрівання glo™ після користування послугою Тест-Драйв.
5.3.9. Новим Учасникам Програми, що здійснили ідентифікації віку та особи на Сайті буде нараховано 50 ХР на особовий рахунок Учасника. Ці ХР будуть нараховані протягом 48 годин з дати проведення успішної ідентифікації віку та особи на Сайті.
5.3.10 Учаснику може бути нараховано додаткові 50 ХР за розсудом Оранізатора у випадку, якщо виникли наступні ситуаціі і Учасник звернувся до служби підтримки (8008) зі скаргою:

 • Замовлення Учасника було відправлено не за тією адресою
 • Учаснику прийшло не те замовлення з вини Організатора
 • Учаснику прийшло неповне замовлення з вини Організатора
 • Затримка в доставці замовлення Учасника більше 3-х днів
 • Скарга на те, що Організатор самовільно скасував замовлення
 • Помилка оператора у консультуванні Учасника щодо термінів доставки
 • Скарга Учасника на якість роботи співробітників Організатора
 • Скарга на відсутність певних кольорів/моделей пристроїв для нагрівання glo™ на сайті
 • Скарга Учасника на обмін замовленого Товару на сайті
 • Учаснику не підходить колір/модель нового пристрою для нагрівання glo™ на сайті
 • Скарга Учасника на здійснення довготривалого обміну пристрою для нагрівання glo™

Учаснику може бути нараховано додаткові ХР за відгук щодо якості продукції, якщо такий відгук на думку Організатора значною мірою може вплинути на позиціонування продукту на ринку, його зміну та або покращення. Розмір ХР для нарахування визначатиметься Організатором в індивідуальному порядку.
5.4. У рамках Спеціальних пропозицій, що проводяться Організатором, на особистий XP рахунок Учасника, може нараховуватися збільшена кількість XP, якщо таке передбачено правилами відповідних Спеціальних пропозицій. Перелік доступних Спеціальних пропозицій буде розміщений в Особистому кабінеті Учасника.
5.15. У разі скасування Замовлення, повернення Товару, часткового повернення Товару протягом 14 днів з моменту отримання тощо, за вчинення якого Учаснику Програми були нараховані XP, такі experience points (XP) підлягають відкликанню. Якщо ж ці XP були використані до моменту повернення Товару, то відповідна кількість XP буде відкликана з рахунку Учасника при наступному нарахуванні поінтів XP.
5.6. Організатор може на свій розсуд зупинити накопичення XP Учасникам, попередивши про це Учасника.
5.7. Організатор має право призупинити нарахування XP на період розгляду ситуації у випадку наявності підозри в діях Учасника елементів або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання Клубними пропозиціями, наданими Учасникам у рамках Програми.
5.8. Організатор має право здійснювати нарахування додаткових XP, наприклад: за День народження Учасника та за інші активності, які Організатор визначить на власний розсуд.
5.9. Організатор залишає за собою право змінювати умови / періодичність / події, відповідно до яких будуть нараховуватись XP, а також асортимент Клубних пропозицій.
5.10. У випадку порушення умов залишення відгуку шляхом сканування пачки для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання з асортименту наявного на Сайті, Організатор залишає за собою право анулювати кількість XP, накопичених Учасником Організатор має право заблокувати Учасника в Програмі, та анулювати ХР на особистому рахунку Учасника. При цьому, розблокуванню такий Учасник не підлягає, та більше не може приймати участь у Програмі.

6. Процедура реєстраціі пристроюglo™ Другом

6.1. Умовою для нарахування XP Учаснику і Другу за дії, визначені у п. 5.4 цих Правил, є проходження процедури реєстраціі пристрою glo™ Другом.
6.2. Друг під час придбання пристрою у відповідному полі повинен використати свій інвайт код на умовах, визначених п. 5.3.4. Друг отримує СМС повідомлення із посиланням на веб-сторінку (інвайт лінку) для реєстрації пристрою .
6.3. Для проходження реєстрації Друг повинен ознайомитися із цими Правилами та погодитися з ними і пройти попередньо процедуру верифікаціі перед реєстрацією нового пристрою.
6.4. Друг проходить процедуру верифікаціі через Дію, або завантажує на веб-сторінку верифікації фото документа, що посвідчує особу, який містить фото, дату народження та прізвище, ім’я та по батькові,
6.5. За допомогою камери на пристрої, з якого здійснюється вхід на веб-сторінку верифікації віку, Друг, слідуючи інструкціям на екрані, сканує своє обличчя.
6.6. Дані проведеної верифікації можуть валідуватися залученими підрядниками Організатора.
6.7. Фото документа та зображення обличчя Друга використовуються виключно з метою встановлення особи та перевірки віку.
6.8. Фото документа та зображення обличчя Друга можуть зберігатися у системі та на серверах Організатора не довше 24 годин, надалі видаляються без можливості відновлення.

7. Правила списання XP та отримання Клубних пропозицій

7.1. В рамках Програми Учасник може отримати Товар (1) шляхом придбання за визначеною на Сайті ціною або (2) шляхом обміну XP на Клубні пропозицїї.
7.2. XP доступні для накопичення протягом необмеженого періоду, проте мають термін дії 12 місяців.
7.3. Повний перелік Клубних пропозицій, доступних для Учасника, розміщений в Особистому кабінеті Учасника та / або у Телеграм-боті.
7.4.  XP списуються в кількості, необхідній для отримання Клубних пропозицій, а Учасник у свою чергу отримує Клубні пропозиції шляхом обміну XP на Клубні пропозиції.
7.5. Якщо Учасник отримує Товари за Програмою шляхом обміну XP на Клубні пропозиції, без придбання Товарів за визначеною на Сайті ціною, вважається що Учасник отримав такі Товари в подарунок.
7.6. Накопичені XP Учасника не можуть бути обміняні в грошовому еквіваленті.
7.7.  Списати накопичені XP на Пропозиції, доступні для обміну на Сайті за ціною обміну, Учасник може додатково ще у фірмових просторах glo™ лише на наявні пропозиції у фірмових магазинах.
7.8. Учасник не може без надання реєстраційного номеру облікової картки платника податків (номер РНОКПП, область видачі та ПІБ) списати накопичені ХР на Клубні пропозиції, якщо здійснює списання більше ніж 7 разів та/або обмін сумарно більше ніж 1750 ХР протягом календарного місяця.
Дана вимога пов’язана із податковим зобов’язанням, що виникнуть у Учасника та сплатою податків за Учасника Податковим Агентом та здійснюються відповідно до чинного законодавства.

7.9. Для отримання послуги з кастомізації пристрою захисною плівкою, Учасник повинен списати 60 ХР з свого ХР рахунку та здійснити оплату 1.20 у фірмових просторах glo тм.

8. Доставка та обмін

8.1. Доставка Клубних пропозицій здійснюється ТОВ «Нова Пошта» в межах території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення бойових дій, на адресу відділення «Нової Пошти» або за адресою, вказаною Учасником Програми. Отримання Учасником Клубних пропозицій, що надаються в електронній формі здійснюється безпосередньо у особистому кабінеті.
8.2. Клубні пропозиції не підлягають обміну чи поверненню, за винятком випадків, зазначених у п. 8.3 цих Правил.
8.3. Отримавши Клубні пропозиції, Учасник повинен перевірити, що Клубні пропозиції є неушкодженим та відповідають вибраному ним виду Клубних пропозицій. У разі виявлення ушкодження чи невідповідності Клубних пропозицій, Учасник Програми повідомляє працівника відділення або кур’єра про це і оформлює повернення за рахунок Організатора. У такому випадку Організатор у розумні строки здійснює обмін Клубних пропозицій на обрані Учасником, що мають належну якість.
8.4. Зворотній обмін Клубних пропозиції на XP не допускається.

9. Інформування щодо Правил Програми

9.1. Інформування щодо цих Правил здійснюється на офіційному Сайті.
9.2. Правила Програми можуть бути змінені та / або доповнені Організатором протягом усього періоду дії Програми. Зміни та / або доповнення Правил можливі лише в разі їх оприлюднення в порядку, що визначений для інформування щодо Правил програми. Такі зміни і / або доповнення набувають чинності з моменту їх публікації.

10. Загальні умови Програми

10.1. Програма вводиться в дію з 07 серпня 2023 р. і діє протягом необмеженого терміну, якщо інше не буде визначено в Правилах Програми.
10.2. Участь у Програмі автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду Учасника з цими Правилами. Порушення Учасником Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Програмі, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора.
10.3. Беручи участь у Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних на умовах і у порядку, визначених у Положенні про конфіденційність, що відображена в Угоді з користувачем на Сайті. Персональні дані Учасників будуть використовуватися виключно Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних. Щодо всіх персональних даних, наданих Учасниками, Організатором або уповноваженими ним особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
10.4. Учасник Програми, погоджуючись з цими Правилами, висловлює свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та / або рекламного характеру у рамках Програми будь-яким каналом зв’язку.
10.5. Організатор, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території України, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ним третіх осіб обставини, внаслідок яких функціонування Програми або доставка Клубних пропозицій стали неможливими.
10.6. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором як до, так і після початку Програми.
10.7. У разі рішення Організатора припинити дію програми Організатор повідомляє Учасників про своє рішення припинити дію Програми шляхом розміщення такої інформації на Сайті.
10.8. Припинення дії Програми здійснюється після закінчення 30 (тридцяти) календарних днів від дня повідомлення Учасників Програми про її припинення. Повідомлення здійснюється у порядку передбаченому п. 10.7 цих Правил. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до дати припинення дії Програми, Організатор припиняє Нарахування XP.
10.9. Організатор не несе відповідальності за:
10.9.1. Неознайомлення з цими Правилами.
10.9.2. Організатор на власний розсуд може заборонити подальшу участь у Програмі будь-якій особі, яка порушує ці Правила або не відповідає критеріям участі, наведеним у цих Правилах.
10.10. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового підтримання та організації функціонування Програми.
10.11. Організатор не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Програмі будь-кого з Учасників Програми.
10.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Програми. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.
10.13. Усі відносини, що стосуються функціонування Програми, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із функціонуванням Програми, є остаточними і не підлягають перегляду.
10.14. У випадках припинення, скасування цієї Програми Організатором та / або позбавлення права Учасника на подальшу участь у цій Програмі, Учасник не має права вимагати будь-яке відшкодування чи компенсацію від Організатора або Виконавця.
10.15. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості Клубних пропозицій здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем.
10.16. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.