Умови пропозиції «Приводь друзів&даруй знижки&отримуй бонуси&більше»

1. Загальні положення.

1.1. Пропозиція «Приводь друзів&даруй знижки&отримуй бонуси&більше» (далі – Пропозиція) проводиться ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (ідентифікаційний номер 40102602), адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 (далі – Організатор). Виконавцем Пропозиції виступає ТОВ «Хіт-Трейд» (ідентифікаційний номер 42275040), адреса: Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Бугаївська, будинок 35.

Визначення, що застосовуються у цих Умовах мають наступне значення:

Друг – повнолітній споживач тютюну або нікотину зацікавлений у продукції glo™, контактні дані якого надав Споживач при придбанні або замовленні товару на умовах цієї Пропозиції.

Споживач - повнолітній споживач тютюну або нікотину. 

Фірмовий магазин - мережа фірмових магазинів glo™ studio на території України, адреси яких зазначені на Сайті у розділі «Де придбати».

Сайт - офіційний веб-сайті www. myglo.com.ua

Служба підтримки – контакт-центр, що здійснює приймання та обробку замовлень споживачів, надає консультації щодо продукції на запит споживачів, інформує про пропозиції щодо продукції тощо.

 

2. Умови Пропозиції.

2.1. Строк дії Пропозиції – з 10 серпня по 14 вересня 2020 року.

2.2. За Умовами Пропозиції Споживач, який придбає у Фірмових магазинах або замовить на Сайті та отримає протягом Строку дії Пропозиції пристрій для нагрівання тютюну glo™ hyper або glo™ pro за ціною 899 гривень 00 коп. або стартовий набір glo™ hyper або glo™ pro за ціною 999 гривень 00 коп., надає контактні дані свого Друга, який у разі проходження верифікації на умовах цієї Пропозиції, отримує можливість придбати glo™ HYPER за спеціальною ціною 299 гривень 00 коп. У разі придбання Другом glo™ HYPER зі Споживачем контактує служба підтримки та інформує про доступні цінові пропозиції на обмежений асортимент товарів та оформлює замовлення Споживача.

3. Умови отримання та використання Пропозиції.

3.1. При замовленні на Сайті:

3.1.1. Споживач замовляє на Сайті www.myglo.com.ua протягом Строку дії Пропозиції набір glo™ HYPER або glo™ pro за 899 гривень 00 коп або стартовий набір glo™ HYPER або glo™ pro за 999 гривень 00 коп.

3.1.2. Після оформлення замовлення на Сайті Служба підтримки зв’язується зі Споживачем для підтвердження замовлення та пропонує надати дані Друга.

3.1.3. Служба підтримки проводить верифікацію даних, наданих Споживачем шляхом телефонного дзвінка Другові, та пропонує оформити замовлення glo™ HYPER за спеціальною ціною 299 гривень 00 коп. Замовлення вважається оформленим за надання належного підтвердження повноліття з боку Друга.

3.1.4. Після здійснення та отримання Замовлення Другом, зі Споживачем контактує служба підтримки та інформує про доступні цінові пропозиції на обмежений асортимент товарів та оформлює замовлення поживача.

3.2. При здійсненні покупки у Фірмових магазинах:

3.2.1. Після придбання набору glo™ HYPER або glo™ pro за 899 гривень 00 коп або стартового набору glo™ HYPER або glo™ pro за 999 гривень 00 коп. Споживач надає дані Друга безпосередньо персоналу Фірмового магазину, після чого Друг і Споживач отримують можливість скористатися Пропозицією відповідно до п.3.1.3-3.1.4.

4. Вимоги до учасників Пропозиції.

4.1. Пропозицією можуть скористатися особи віком від 18 років, які споживають тютюнову або нікотинову продукцію, які ознайомились та погодились з цими Умовам та належним чином виконала всі вимоги цих Умов.

4.2. Споживач надає дані Друга для отримання Пропозиції під час телефонного дзвінка відповідно до п. 3.1.2 чи в glo studio відповідно до п.3.2.1, попередньо пересвідчившись у тому, що Друг: 

  • є повнолітнім. У разі виникнення обґрунтованих сумнівів у досягненні повноліття такою особою, Споживач зобов’язаний перевірити документ, що посвідчує особистість;
  • є споживачем тютюнових або інших нікотиновмісних виробів;
  • погоджується на обробку своїх персональних даних Компанією, з метою отримання інформації про Продукцію, у зв’язку з чим дає згоду отримувати телефонні дзвінки та повідомлення (смс, месенджери, еmail) від представників Організатора.

4.3. Споживачеві суворо забороняється:

  • надавати дані неповнолітніх осіб;
  • надавати дані осіб, які не надали свою згоду на обробку персональних даних.

5. Інформування щодо Умов Пропозиції.

5.1. Інформування щодо цих Умов здійснюється на офіційному сайті Організатора www.myglo.com.ua.

5.2. Умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього періоду строку дії Пропозиції. Зміни та/або доповнення Умов можливі лише, в разі їх оприлюднення в порядку, що визначений для інформування щодо умов пропозиції. Такі зміни і/або доповнення набувають чинності з моменту їх публікації.

6. Загальні умови Пропозиції.

6.1. Організатор та/або Продавець зберігає за собою право вимагати від споживачів докази правомірності придбання glo™ pro або glo™ Hyper (розрахунковий документ) у будь-який час проведення Пропозиції. Організатор залишає за собою право відмовити у Пропозиції, якщо особа не надасть зазначених доказів, не досягла 18 років або у будь-якій частині порушує або не відповідає цим Умовам.

6.2. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Пропозиції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких виконання обов’язків Організатора/Виконавця стало неможливим.

6.3. Організатор зберігає за собою право скасувати або змінити Пропозицію та ці Умови без попереднього повідомлення у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, війна, цивільні або військові дії будь-якого характеру, суттєві зміни в законодавстві та інші події, що не перебувають під контролем Організатора. Організатор повідомлятиме про будь-які зміни в Пропозиції якнайшвидше.

6.4. Ці Умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором як до, так і після початку дії Пропозиції.

6.5. Ця Пропозиція не є лотереєю, азартною грою або послугою в галузі грального бізнесу.

6.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, рішення ухвалюється Організатором.

6.7. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Умовах, регулюються на основі чинного законодавства України.

glo™ є зареєстрованою торговельною маркою Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Лімітед