Правила розіграшу

«Приводь трьох друзів до спільноти glo club та отримай павербанк, а ті, хто приведе найбільшу кількість друзів  мають можливість отримати худі»

(надалі – Правила)

1. Загальні положення.

1.1. Розіграш «Приводь трьох друзів до спільноти glo club та отримай павербанк, а ті, хто приведе найбільшу кількість друзів мають можливість отримати худі» (далі – Розіграш) проводиться ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (код ЄДРПОУ 40102602), адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 (далі – Організатор).

2. Умови проведення Розіграшу.

2.1. Розіграш проводиться з 18.01.2023 року по 31.01.2023 року, до 23:59 години   (далі - Строк проведення Розіграшу).

2.2. Розіграш проводиться Організатором на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій* (далі – Територія проведення Розіграшу) для користувачів, які зареєстровані в програмі лояльності «glo club»: https://myglo.com.ua/pages/glo-club-rules.

Це тимчасове вимушене обмеження, встановлене виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне її проведення на вказаних територіях, з урахуванням особливостей мережі Інтернет.

2.3. Розіграш проводиться з метою популяризації продукції, що випускається під торговельною маркою “glo™” (надалі – Продукція).

3. Вимоги до учасників Розіграшу.

3.1. Учасником Розіграшу вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.2.Учасником Розіграшу може стати особа, яка є діючим учасником програми лояльності «glo club» та яка до 18.01.2023 року 23:59  отримала повідомлення на електронну пошту із запрошенням до участі в Розіграші із відповідним посиланням на Правила розіграшу.

3.3. До участі в Розіграші запрошуються особи віком від 18 років, які проживають на Території проведення Розіграшу та які є споживачами нікотиновмісної продукції. Вік визначається станом на дату початку Розіграшу.

3.4. Учасниками Розіграшу не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.4.1. Працівники Організатора Розіграшу, інші пов’язані з ними особи, працівники будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Розіграшу, їхні діти та родичі.

3.4.2. Особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.5. Учасники Розіграшу під час участі в Розіграші зобов’язуються:

3.5.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.5.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.5.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Розіграшу.

3.5.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Розіграші.

3.6. Беручи участь в Розіграші, учасник Розіграшу погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

3.7. Надання учасником Розіграшу недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Розіграші, зокрема щодо його віку, засобів зв’язку з таким учасником Розіграшу, звільняє Організатора від обов’язку вручити подарунок Розіграшу, і такий учасник Розіграшу втрачає право на отримання подарунка Розіграшу.

3.8.  Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Розіграші учасників Розіграшу, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах, не надали на запит Організатора документів, що підтверджують вік, довідки про присвоєння РНОКПП.

3.9. Учасник Розіграшу, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Розіграші.

4. Умови участі в Розіграші.

4.1. Для участі в Розіграші необхідно протягом Строку проведення Розіграшу, зазначеному в п.2.1, виконати такі завдання Розіграшу:

4.1.1. Запросити від 3-х друзів* до участі в програмі glo club, дотримуючись наступних умов:

4.1.1.1. В межах програми glo club поділитися промокодом з другом;

4.1.1.2 Друг за цим промокодом повинен замовити девайс зі знижкою 50% на будь-який девайс на сайті  https://myglo.com.ua/ або придбати його в точках продажу gloтм.

4.1.1.3 Після отримання (придбання) другом девайсу за промокодом, Учаснику протягом декількох днів нарахуються glo xp в межах програми glo club,  а саме:

  • 150 glo XP за 1 (першого) друга;
  • 200 glo XP за 2 (другого) друга; 
  • 250 glo XP за 3 (третього) друга;
  • 350 glo XP за 4 (четвертого) і наступних друзів.

4.1.1.4. У разі, якщо протягом Строку проведення Розіграшу, Учасник привів 3-х друзів – він гарантовано отримає павербанк у кількості 1 шт. на такого Учасника.

4.1.5. Топ-30 Учасників Розіграшу, які протягом Строку проведення Розіграшу, привели найбільшу кількість друзів матимуть можливість отримати додатковий подарунок Розіграшу – худі, у кількості 1 шт. на Учасника.

4.1.6. Повернення девайсу приведеним Учасником Розіграшу другом протягом 7 днів з дня закінчення строку проведення Розіграшу, автоматично виключає такого друга зі списку приведених, в межах цього Розіграшу.

*Друг – повнолітній споживач нікотиновмісної продукції.

5. Дата Розіграшу та подарунки.

5.1. 07.02.2023 року – для Переможців Розіграшу будуть оголошені наступні Подарунки:

5.1.1. всі Учасники Розіграшу, які виконали його умови та привели 3-х або більше друзів (з урахуванням вимог розділу 4 цих Правил) – автоматично стають Переможцями Розіграшу та гарантовано отримують Подарунок у вигляді павербанку, у кількості 1 шт. на Переможця;

5.1.2. Топ-30 Учасників, які привели найбільшу кількість друзів – отримують додатковий Подарунок у вигляді худі у кількості 1 шт. на такого Переможця.

5.2. Кількість подарунків Розіграшу складає:

- Павербанки: необмежена кількість;

- Худі: 30 шт. по 1 шт. на кожного Переможця Розіграшу, у відповідності з пунктом 4.1.5. цих Правил. Грошові еквіваленти подарунків не вручаються.

5.3. Фонд подарунка Розіграшу створюється за рахунок коштів Організатора Розіграшу і використовується виключно для надання подарунка переможцю Розіграшу.

6. Порядок визначення переможців та вручення подарунків Розіграшу.

6.1. Переможець Розіграшу – це учасник Розіграшу, який отримав право на отримання Подарунку Розіграшу.

6.2. Визначення Переможців Розіграшу, які отримають павербанк (відповідно до умов п. 5.1.1. цих Правил) відбуватиметься за допомогою внутрішньої СРМ-системи Організатора  шляхом підбиття підсумків щодо кількості приведених друзів Учасниками Розіграшу протягом Строку проведення Розіграшу, які виконали всі його умови.

6.2.1. Визначення Переможців Розіграшу, які додатково отримують худі (відповідно до умов п. 5.1.2. цих Правил)  відбуватиметься за допомогою внутрішньої СРМ-системи Організатора шляхом підбиття підсумків щодо Топ-30 Учасників, які протягом Строку проведення Розіграшу привели найбільшу кількість друзів та які виконали всі умови Розіграшу.

6.3. Розіграш буде проведено відповідно до дат зазначених у п. 5.1 цих Правил.

6.4. Результати визначення Переможця Розіграшу є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.5. Інформування та оголошення  Переможця Розіграшу буде здійснено шляхом відправки персональних повідомлень на електронну пошту переможців, зареєстрованих на сайті бренду glo™ https://myglo.com.ua/ , що виконали усі умови Розіграшу, та/або дзвінком-сповіщенням про перемогу у Розіграші від представника бренду gloтм.

6.6. Подарунок вручається виключно Переможцю без права передачі його третім особам. Організатор має право розпоряджатися незатребуваними або неврученими з незалежних від Організатора причин подарунками Розіграшу на власний розсуд.

6.7. Переможець Розіграшу у строк, повідомлений Організатором, повинен надати копію/фото документу, що підтверджує вік та особу Переможця, а також копію/фото довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП).

6.8. У випадку неотримання відповіді та запитуваних даних від Переможця Розіграшу протягом 24 годин, Організатор залишає за собою право вибрати серед Учасників іншого Переможця у спосіб, визначений цими Правилами або розпорядитися невитребуваним подарунком на власний розсуд.

6.9. Надання учасником Розіграшу недостовірних/некоректних даних для участі в Розіграші, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Розіграшу та/або ненадання / надання недостовірних документів, передбачених п.6.7  цих Правил, звільняє Організатора від обов’язку надати подарунок Розіграшу, і такий учасник Розіграшу втрачає право на отримання подарунка Розіграшу.

6.10. Доставка подарунків Розіграшу здійснюється Організатором за його рахунок шляхом поштової доставки за адресою проживання Переможця Розіграшу, яку зазначає Учасник у зворотному повідомленні в соціальній мережі Instagram.

7. Інформування щодо Правил Розіграшу.

7.1. Інформування щодо цих Правил Розіграшу здійснюється шляхом надсилання електронного листа на пошту Учасника Розіграшу та/або  дзвінком-сповіщенням від представника бренду gloтм , тим Учасникам, які отримали повідомлення у відповідності до пункту 3.2. цих Правил.

7.2. Правила Розіграшу можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Розіграшу протягом всього періоду проведення Розіграшу. Зміни та/або доповнення Правил розіграшу можливі лише, в разі їх оприлюднення в порядку, що визначений для інформування щодо умов Розіграшу. Такі зміни і/або доповнення набувають чинності з моменту їх публікації.

8. Загальні умови Розіграшу.

8.1. Участь у Розіграші автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника Розіграшу з цими Правилами. Порушення учасником правил Розіграшу або відмова учасника Розіграшу від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі в Розіграші та отримання подарунка Розіграшу, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора.

8.2. Беручи участь в Розіграші, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних. Персональні дані учасників Розіграшу будуть використовуватися виключно Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних та виключно у зв’язку з проведенням Розіграшу і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цим Розіграiем. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Розіграшу, Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.3. Організатор Розіграшу не робить жодних заяв, не дає жодних гарантій (прямо або опосередковано), включаючи те, що учасник отримує в майбутньому будь-які професійні або інші вигоди від участі в Розіграші, незалежно від того, буде учасник обраний переможцем чи ні.

8.4. Учасник Розіграшу, беручи участь в Розіграші, зобов’язується керуватись загальноприйнятими правилами безпеки та уникати будь-яких дій, що можуть завдати шкоди фізичному чи психологічному стану здоров’я собі, та/або третім особам, а також самостійно відповідати за вчинені дії та їх наслідки.

8.5. Організатор, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на Території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких проведення Розіграшу або доставка подарунків Розіграшу стало неможливим.

8.6. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором як до, так і після початку Розіграшу.

8.7. Організатор не несе відповідальності за:

8.7.1. Неознайомлення з цими Правилами.

8.7.2. Організатор на власний розсуд можуть заборонити подальшу участь у Розіграші будь-якій особі, яка порушує ці Правила або не відповідає критеріям участі, наведеним у цих Правилах.

8.8. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Розіграшу не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Розіграшу, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Розіграшу.

8.9. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового проведення Розіграшу.

8.10. Організатор Розіграшу не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Розіграші будь-кого з учасників Розіграшу.

8.11. Цей Розіграш не є лотереєю, азартною грою або послугою в галузі грального бізнесу. Участь у Розіграшу є безкоштовною. Організатор не отримують винагороди від учасників Розіграшу за їх участь у Розіграшу.

8.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, належать виключно до цього Розіграшу. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

8.13. Всі відносини, що стосуються проведення Розіграшу, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Розіграшу, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Розіграшу не підлягають перегляду.

8.14. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості подарунків Розіграшу здійснюються відповідно до чинного законодавства України Організатор Розіграшу. Беручи участь в Розіграші, Учасник підтверджує, що у випадку обрання його Переможцем, Організатор, відповідно до чинного законодавства України, на час участі в Розіграші виступає податковим агентом Переможця і відповідно нараховує та сплачує податки і збори від імені та за рахунок переможця (якщо це необхідно).

8.15. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.16. Відповідальними особами за проведення Розіграшу є Організатор.

8.17. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором. При цьому таке рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

glo™ є зареєстрованою торговельною маркою Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Лімітед.