Правила і умови активності «Закарбуй свою думку»

Правила і умови активності «Закарбуй свою думку»
(далі — «Офіційні правила», «Правила»)

1 Загальні положення
1.1. Активність: захід маркетингового характеру «Закарбуй свою думку», метою якої є підтримка офіційної Telegram-спільноти «Майстерня glo™». Активність проводиться відповідно нижчевикладених Офіційних правил.
1.2. Замовником Активності є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна», місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, ідентифікаційний код 40102602.
1.3. Організатором Активності є ФОП Гуртовий, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, буд.101, Нежиле приміщення №10-офіс, адреса для листування: 03193, м. Київ, вул. Дмитра Луценка 10А, кв. 54, Тел. +38 (050) 927 3513.
1.4. Територія дії Активності: Конкурс проводиться Організатором по всій території України, за винятком: тимчасово окупованих територій і території громад у районах бойових дій, та тих, на яких на період проведення Активності ведуться бойові дії*. Активність проводиться у мережі Інтернет, в офіційній Telegram-спільноті «Майстерня glo™». *Це тимчасове вимушене обмеження, встановлене виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора і Виконавця Активності гарантувати належне його проведення на вказаних територіях, з урахуванням особливостей мережі Інтернет.
1.5. Спільнота – Telegram-спільнота «Майстерня glo™» за адресою: bit.ly/maysternya_bot, у якій буде проводитися Активність, а також, будуть розміщені: посилання на Офіційні правила (завантажені на сайт glo™: https://myglo.com.ua/), деталі проведення Активності, повідомлятимуться будь-які зміни щодо проведення Активності (у разі їх наявності), тощо.
1.6. Організатор та Замовник мають право залучати до проведення окремих частин Активності третіх осіб. Окремі частини Активності можуть бути виконані Замовником самостійно та без залучення Організатора.
1.7. Учасником Активності може бути правоздатна та дієздатна фізична особа віком від 18 років, яка є громадянином України, постійно проживає на території дії Активності, є користувачем Інтернету та споживачем нікотиновмісної продукції, яка вступила до Спільноти та прийняла всі умови правил Спільноти та надала свою однозначну згоду з цими Правилами і виконала всі умови участі в Активності. Вік Учасника Активності визначається станом на дату початку Активності.
1.8. Учасниками Активності не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил: працівники Організатора/Виконавця Активності, інші пов’язані з ними особи, працівники будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Активності , їхні діти та родичі; Особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.
1.9. Беручи участь в Активності, Учасник Активності погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.
1.10. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Активності учасників Активності, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах, не надали на запит Організатора або Виконавця документів, що підтверджують вік.
1.11. Організатор або Замовник залишають за собою право вносити зміни до цих Правил шляхом опублікування їх нової версії у Спільноті, однак, така поправка не може порушувати вже набуті права Учасників. Будь-яка детальна інформація може бути додатково надана Учасникам Активності шляхом розміщення її у Спільноті.
1.12. Активність не є азартною грою, лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу, а Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

2. Період проведення Активності.
                2.1 Активність діє: 03.07.2023 – 10.07.2023.

3. Порядок участі в Активності.
3.1. Для того, щоб взяти участь в Активності, учаснику необхідно написати в коментарях до поста з Активністю фразу, яку він хотів би нанести на glo™ Hyper X2 Air, та колір цього девайсу, враховуючи вимоги, що вказані у розділі 4 цих Правил. Після цього учасник отримає коментар-відповідь з візуалізацією фрази на девайсі.
3.2. В результаті Активності за допомогою голосування реакціями-сердечками визначаються 10 візуалізацій, які будуть додані до статті в блозі на сайті glo™: https://myglo.com.ua/.
3.3. Активність буде проведено відповідно до дат зазначених у п. 2.1 цих Правил.
3.4. Результати визначення візуалізацій, які потраплять до статті, є остаточними й оскарженню не підлягають.
3.5. Інформування про учасників Активності, візуалізації з фразами яких потраплять до статті на сайті, відбудеться 12 липня 2023 року шляхом публікації списку ніків учасників під активаційним постом у Спільноті.

4. Права інтелектуальної власності.

4.1. Відповідно до умов цих Правил, під час участі в Активності учасником буде створена фраза з трьох слів.
4.2. Фраза не може повторювати варіанти інших учасників.
4.3. Фраза не може містити обрáз та інформацію із закликами до воєнних дій чи сепаратизму, заклики, що пропагують повалення влади в Україні або проведення військових дій; містити згадку про державні символи (герб, прапор) будь-яких держав/невизнаних держав/республік тощо, будь-яких угруповань/об’єднань/партій/організацій тощо.
4.4. Фраза не повинна містити ненормативної лексики.
4.5. Фраза не повинна містити текстової чи графічної інформації з погрозами чи обрáзами інших осіб або такої, що принижує людську честь та гідність, розпалює расову, національну, статеву, майнову, політичну, релігійну та/або будь-яку іншу ворожнечу й нетерпимість.
4.6. Фраза не повинна мати ознак реклами третіх осіб, в тому числі прихованої, та/або містити торговельних марок третіх осіб.
4.7. Фраза не повинна містити ознак та/або елементів еротики чи порнографії.
4.8. Фраза не повинна порушувати прав третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності.
4.9. Фраза не повинна стосуватися медичної, політичної, дитячої, релігійної, спортивної чи еротичної тематики.

5. Обмеження

5.1. Замовник або Організатор залишають за собою право приймати рішення про позбавлення Учасника права участі в Активності в разі: (i) порушення Учасником цих Правил; (ii) заплямування або посягання на чесне ім'я Замовника, його репутацію або інтереси будь-якими діями, вжитими Учасником протягом періоду дії Активності; (ііі) надання Учасником недостовірних або помилкових даних під час процесу участі в Активності; (iv) ненадання згоди з цими Правилами; (v) ненадання згоди на обробку персональних даних; (vi) надання недостовірної інформації.
5.2. Замовник або Організатор на свій розсуд може заборонити участь у Активності будь-якій особі, яка бере участь у такій Активності з метою заподіяння будь-кому шкоди, в тому числі моральної, розпалення будь-якої ворожнечі, образи честі та гідності, в тому числі завданню шкоди діловій репутації Замовника.
5.3. Замовник або Організатор не несуть відповідальності за технічні помилки у роботі хостингу чи операторів, що надають Інтернет-послуги, та роботу поштових служб.

6. Процедура розгляду скарги

6.1. Учасник може подати будь-яку скаргу щодо Активності Організатору в письмовому вигляді рекомендованим листом або кур’єрською службою протягом 14 днів з дня отримання інформації про будь-які порушення, пов’язані з Активністю. Для виконання вищевказаної вимоги щодо обмеження часу, вирішальну роль буде відігравати дата відправки такого листа. Скарги, подані після закінчення вищевказаного терміну, не будуть розглядатися.
6.2. Лист необхідно направляти за такою адресою Організатора: 03193, м. Київ, вул. Дмитра Луценка 10А, кв. 54.
6.3. Рішення про прийняття або відхилення скарги приймаються Організатором протягом 21 дня з моменту отримання такої скарги. Організатор зобов’язується проінформувати Учасника в письмовій формі про своє рішення.
6.4. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник Активності. При цьому рішення останнього остаточне і не підлягає оскарженню.

7. Збір особистих даних учасників

7.1. Замовник розглядається в якості власника персональних даних всіх учасників, зібраних в межах проведення Активності.
7.2. Учасник Активності діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Активності бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Активності. Беручи участь в Активності, кожен Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що він добровільно та однозначно надає свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» на свій розсуд у будь-який спосіб з, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України та для цілей оподаткування.
7.3. Персональні дані використовуватимуться Замовником без будь-яких обмежень за територією та способом використання до 31 грудня 2024 року.
7.4. Учасник Активності підтверджує, що він надає згоду Замовнику на передачу його персональних даних третім особам, без повідомлення Учасника Активності про здійснення такої передачі.
7.5. Беручи участь в Активності, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, які передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 1 червня 2010 року, з яким можна ознайомитися за посиланням http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17, а також цим підтверджує, що Замовник та інші особи звільнені від зобов’язання додатково направляти Учаснику Активності повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
7.6. Усі запити щодо обробки персональних даних необхідно направляти на адресу Замовника.
7.7. Після завершення строку надання дозволу на обробку персональних даних Учасників, всі такі персональні дані та, зокрема, письмові та електронні копії паспорту, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків тощо будуть знищені Організатором.

8. Прикінцеві положення

8.1. Беручи участь у Активності, учасник Активності погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.
8.2. Участь в Активності не надає права будь-якому Учаснику вимагати надання будь-якої винагороди.
8.3. Замовник та Організатор підтверджують, що Telegram звільнений від будь-якої відповідальності в межах та щодо проведення Активності.
8.4. Замовник та Організатор підтверджують, що Конкурс не спонсорується, не рекомендується, не проводиться під керівництвом і не пов'язана з Telegram.