ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Редакція від 08 березня 2023 року

В цьому Положенні слова «BAT», «Ми» або «Компанія» означає ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (код ЄДРПОУ 40102602), "Продавець" означає ТОВ «Хіт-Трейд» (код ЄДРПОУ 42275040), "Допущені треті особи" означають афілійованих осіб і ліцензіарів Компанії та Продавця, агентів, підрядників, зовнішніх консультантів та постачальників послуг, а також зовнішніх постачальників інформації, з якими укладені договори (контракти) на надання послуг або здійснення інших дій для нас або від нашого імені або для наших афілійованих осіб або від їхнього імені, і які відповідно до умов таких договорів (контрактів) не мають права використовувати або розкривати інформацію, за винятком випадків використання або розкриття інформації для цілей надання послуг або здійснення інших дій для нас або від нашого імені або для наших афілійованих осіб або від їхнього імені.

Це Положення конфіденційності (також згадується як «Положення») розроблене відповідно до та на виконання вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних з метою забезпечення захисту Ваших персональних даних від незаконної обробки або доступу до них, а також випадкової втрати або знищення. Це Положення створене для того, щоб у швидкій та простій формі описати та визначити склад персональних даних, мету та підстави їх обробки, строк та умови зберігання, заходи забезпечення захисту ваших персональних даних, а також ваші права, як суб’єкта персональних даних.

ОТРИМАННЯ ВІД ВАС ІНФОРМАЦІЇ

При купівлі/оформленні замовлення на пристрій для нагрівання тютюну glo™ Ви надаєте згоду на використання та обробку Ваших персональних даних і вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних даних". Ви підтверджуєте, що Ви старше 18 років, вживаєте тютюнові або нікотиновмісні вироби, проживаєте в Україні. Ви підтверджуєте, що всі наведені Вами персональні дані є достовірними та точними. Ви повністю усвідомлюєте, що несете відповідальність за надання недостовірних персональних даних про себе. Пройшовши реєстрацію на веб-сайті myglo.com.ua (далі - Сайт), чат-ботах (месенджерах) та/або в СРМ чи інших системах Компанії, Ви будете включені до бази даних користувачів пристроїв нового покоління glo™ та тютюновмісних виробів  для електричного нагрівання, володільцем якої є Компанія.

Ви підтверджуєте, що добровільно та безоплатно надаєте Компанії свою згоду на будь-яку безстрокову обробку Ваших персональних даних, в тому числі на збирання, реєстрацію, включення в бази даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу, надання доступу будь-яким третім особам, включаючи іноземних фізичних та юридичних осіб, без будь-якого окремого повідомлення Вас, про здійснення такого розповсюдження, реалізації, передачі, або надання доступу), знеособлення, знищення персональних даних у базі персональних даних, як на території України, так і за кордоном, та іншим чином збирання, безстрокове зберігання, використання та поширення Ваших персональних даних з метою надання Компанією повнолітнім споживачам інформації, пов’язаної з продукцією Компанії, а також отримання Ваших відгуків про Ваш досвід споживання gloTM, участі у персоналізованих маркетингових активностях (у обсязі не забороненому чинним законодавством) та дослідженнях (в тому числі щодо споживацької поведінки), будь-якими засобами, а також згоду на надання будь-яким третім особам, включаючи нерезидентів (іноземних суб’єктів відносин), права обробляти Ваші персональні дані з зазначеною метою. Ви також підтверджуєте, що добровільно надаєте Компанії, її філіям, афілійованим особам та уповноваженим ними особам свою згоду на отримання та обробку Компанією наданих Вами копій документів, необхідних для перевірки Вашої особи та Вашого віку, якщо такі будуть надані. Ви дозволяєте Компанії, її афілійованим особам та уповноваженим ними особам, Допущеним третім особам, направляти Вам на вказані Вами адресу, адресу електронної пошти та номери телефонів інформацію про майбутні події, заходи і послуги, а також актуальну і достовірну інформацію про продукцію Компанії і пункти продажу відповідно до українського законодавства. Ви погоджуєтеся негайно інформувати Компанію про зміну Ваших персональних даних та (або) зміну статусу споживача тютюну або користування gloTM. Дана згода діє до дати її відкликання Вами шляхом направлення електронною поштою на адресу Компанії письмового повідомлення або телефоном.

 

Ми можемо збирати такі Ваші Персональні дані:

 • Прізвище, ім’я, по батькові;
 • Дата народження;
 • Громадянство;
 • Адреса доставки товару;
 • Ідентифікаційний податковий номер;
 • Номери банківських рахунків;
 • Фотографії та інші візуальні зображення;
 • Інші дані, які вказані в документах – паспорті, ID картці;
 • IP-aдреси;
 • Серійний номер пристрою glo, або інших пристроїв;
 • Дані із відкритим доступом, поширені вами у соціальних мережах або інших додатках;
 • Інформація з пристроїв, коли Компанія розміщує cookies та подібні технології на своїх внутрішніх веб-сайтах та платформах;
 • Інформація про продукти та послуги, Ваші уподобання, Ваші замовлення, Вашу участь у активностях та програмах Компанії, дані про гарантійні заміни, а також інформація про конкретну програму, коли Ви запитуєте товари чи послуги безпосередньо у Компанії або берете участь у маркетингових програмах;
 • Інформація про використання веб-сайту, пристрою та мобільного додатка, а також аналогічна інформація, зібрана за допомогою автоматичних засобів, як-от файли cookie та аналогічні технології.

Цілі обробки Ваших Персональних даних

 • Перевірка досягнення повноліття;
 • Гарантійна заміна і обслуговування пристрою glo, або інших пристроїв;
 • Надання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію Компанії, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору;
 • Маркетингові пропозиції (новини, знижки, спеціальні пропозиції);
 • Участь у дослідженні щодо рівня задоволеності обслуговуванням та продуктами і послугами Компанії;
 • Обробка Ваших запитів, скарг;
 • Захист та запобігання шахрайству та інших ризиків порушення законодавства або інформаційної безпеки;
 • Надання та повідомлення Вам про продукти та послуги, що пропонуються Компанією, постачальниками послуг та партнерами;
 • Надання Вам індивідуальних послуг і рекомендацій, в тому числі персоналізованої реклами та/або інформації;
 • Провадження, оцінки та вдосконалення бізнесу Компанії, включно з анонімністю та аналітикою;
 • Дотримання чинних юридичних та нормативно-правових вимог;
 • Інші законні ділові цілі Компанії, серед яких ведення поточних справ, продаж або передача усього або частини бізнесу або активів.

Компанія, її постачальники послуг і партнери можуть також збирати інформацію про Вас, щоб показувати контент і рекламу, адаптовану до Ваших особистих інтересів. Зібрана для цих цілей інформація може містити такі відомості, як-от конкретні сторінки або оголошення, які Ви переглядаєте на веб-сайтах і в додатках Компанії, а також дії, які Ви вчиняєте на веб-сайтах і в додатках Компанії.

Інформація, яку ми надаємо

Надавши свою згоду, Ви  надаєте запит про отримання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору, на підставі та у обсязі статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів». У зв’язку із цим Ви будете отримувати інформацію і матеріали, що мають відношення до вказаної продукції і різних питань, пов'язаних з такою продукцією, а також запрошення на наші сайти. Ми направлятимемо Вам таку інформацію за допомогою засобів електронного зв'язку або іншим способом (включаючи телефонні дзвінки, електронну пошту, пошту, SMS, MMS та інші месенджери), на що Ви надаєте свою згоду. Ви також погоджуєтесь надавати свої відгуки щодо досвіду користування gloTM каналами зв’язку, а також на дослідження Компанією або Допущеними третіми особами Вашої споживацької поведінки. Ви в будь-який момент можете звернутися з вимогою припинити направляти Вам таку інформацію за телефоном 8008 (дзвінки безкоштовні) або перейшовши за відповідним посиланням у листі електронної пошти. Ви також в будь-який момент можете звернутися з вимогою виключити Вас з бази даних за адресою 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, 14 пов. Видалення з бази даних Ваших персональних даних означає, що Ви не будете отримувати від нас вказану інформацію і всі Ваші дані буде видалено з нашої бази.

Компанія і Продавець не передає і не розкриває Ваші персональні дані будь-яким третім особам для їх власних маркетингових цілей. Ваші персональні дані можуть бути розкриті Продавцеві або будь-якій з Допущених третіх осіб і в межах, не заборонених чинним законодавством, можуть бути передані в іншу країну, в якій ми і або будь-яка з Допущених третіх осіб здійснює діяльність, включаючи, але не обмежуючись, транскордонну передачу ваших персональних даних. Компанія, Продавець і Допущені треті особи можуть також розкривати Ваші персональні дані, якщо це вимагається згідно із законодавством, що застосовується. Ви розумієте, що безумовно і безвідклично погоджуєтеся з вищеперерахованими умовами розкриття та передачі Ваших персональних даних. Компанія гарантує, що будь-які Допущені треті особи, яким буде надано доступ до Ваших персональних даних, зв’язані договірними зобов’язаннями здійснювати обробку Ваших персональних даних виключно з метою, вказаною в цьому Положенні та Угоді з користувачем, забезпечують дотримання режиму конфіденційності і безпеки Ваших персональних даних у обсязі, передбаченому цим Положенням.  

Як ми захищаємо Ваші персональні дані

Компанія та Продавець поважають таємницю приватного життя Споживачів. Безпека персональних даних є для нас найвищим пріоритетом. Ми дотримуємося і забезпечуємо, щоб Допущені треті особи дотримувалися відповідних адміністративних, технічних і фізичних заходів щодо забезпечення безпеки, розроблених для захисту від несанкціонованого розкриття, використання, модифікації або знищення персональних даних, які Ви надаєте нам. Ми використовуємо захищені канали зв'язку для забезпечення безпеки передачі Ваших персональних даних.

ВАШІ ПРАВА ЯК СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ви маєте право: отримувати від нас інформацію щодо: джерел збирання, місцезнаходження Ваших персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце перебування володільця, тобто Компанії, чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу Компанії щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ «COOKIE» ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ myglo.com.ua

«Сookie» — це невеликі файли з даними, які відправляються до Вашого браузеру з веб-серверу і зберігаються на жорсткому диску Вашого комп’ютера. Посилання на файли «сookie» в цьому Положенні також належать до інших способів автоматичного доступу до даних або їхнього зберігання на вашому жорсткому диску.

Коли ви перейшли до Сайту, вам було надано повідомлення, яке сповістило вас про те, що на цьому Сайті використовуються «cookie». Ми повинні були використати «cookie», щоби надати вам це повідомлення. Якщо Ви продовжуєте використовувати цей Сайт, додаткові «cookie» будуть встановлені на ваш пристрій у спосіб, який описано у наведеній нижче таблиці. Продовжуючи використовувати цей Сайт після того, як ми надали вам це повідомлення, ви погоджуєтеся із використанням «cookie» у спосіб, наведений у цьому Положення.

 

Типи файлів cookie, які ми використовуємо на нашому Веб-сайті:

Обов'язкові файли cookie: це файли cookies, необхідні для роботи нашого сайту, наприклад, cookies, які дозволяють Вам реєструватися в захищених розділах нашого сайту або використовувати платіжні онлайн-сервіси.

Аналітичні файли cookies: вони дозволяють розпізнавати і підраховувати кількість відвідувачів, а також бачити, як відвідувачі переміщуються на нашому Сайті. Це допомагає нам поліпшити роботу Сайту, наприклад, щоб користувачі легко знаходили те, що вони шукають.

Рекламні файли cookies: ці файли реєструють Ваш візит на наш сайт, а також сторінки, які Ви відвідали і посилання, які Ви відкривали. Ми використовуємо цю інформацію, щоб надати Вам рекламу і контент, які, на нашу думку, можуть бути Вам цікаві. У даних цілях ми можемо передавати цю інформацію третім особам.

Файли cookies, які працюють на даному сайті можуть передавати дані третім сторонам (іншим провайдерам, сайтам-партнерам та інше). Це необхідно для того, щоб аналітичні та рекламні файли cookies працювали коректно.

 

Назва

Опис

Термін дії

Категорія

cart_currency 

Забезпечують роботу функції оформлення замовлення на сайті

Постійні файли cookie 13 днів

Обов'язкові файли cookie

cart_sig 

Забезпечують роботу функції оформлення замовлення на сайті

Постійні файли cookie 13 днів

 

secure_customer_sig 

Забезпечують роботу функції авторизації користувача на сайті

Постійні файли cookie 20 років

 

Shopify
_landing_page 
_orig_referrer 
_s 
_shopify_fs 
_shopify_s 
_shopify_sa_p 
_shopify_sa_t 
_shopify_y 
_y 

Дозволяють розпізнавати і підраховувати кількість відвідувачів на сайті, аналізувати аудиторію та поведінку користувачів на сайті.

Постійні файли cookie
_landing_page - 13 днів
_orig_referrer  - 13 днів
_s - 1 день
_shopify_fs - 2 роки 
_shopify_s - 1 день
_shopify_sa_p - 1 день
_shopify_sa_t - 1 день
_shopify_y - 2 роки
_y - 2 роки

Аналітичні файли cookie

_shopify_country
clientCountry
clientIp

Дозволяють визначати країну для перевірку дозволу на завантаження сайту

Постійні файли cookie
_shopify_country - сесія
clientCountry - 1 день
clientIp - 1 день

Обов'язкові файли cookie

Google Analitycs
_ga  - 2 роки
_gat - 1 день
_gid - 1 день
collect - сесія

Використовуються для збору інформації про те, як ви та інші відвідувачі використовуєте наш веб-сайт, для його покращення. «Cookie» збирають інформацію у знеособленому вигляді, включно з кількістю відвідувачів веб-сайту, звідки відвідувачі прийшли на веб-сайт та які сторінки відвідали. Щоб відмовитися від відстежування за допомогою Google Analytics на всіх веб-сайтах, будь ласка, відвідайте: Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

Постійні файли/сесійні файли cookies
_ga  - 2 роки
_gat - 1 день
_gid - 1 день
collect - сесія

Аналітичні файли cookie

vuid

Ми використовуємо Vimeo для вбудовування відео на ваш сайт. Ці cookie використовуються Vimeo для збору інформації про відстеження аналітики.

Постійні файли cookie 2 роки

Аналітичні файли cookie

Facebook
_fbp 
fr
tr

Використовується компанією Facebook для надання серії рекламних продуктів, як торгівля в режимі реального часу від рекламодавців третьої сторони

Постійні файли cookies
_fbp  - 3 місяці
fr - 3 місяці
tr - сесія

Рекламні файли cookie

ads/ga-audiences 

Використовується Google AdWords для повторного відвідування відвідувачів

Сесійні файли cookie

Рекламні файли cookie

popup_id

Використовуються для корректного відображення вспливаючого вікна на сайті

Постійні файли cookie 30 днів

Обов'язкові файли cookie

Shopify
storefront/page 
storefront/session-attribution 
storefront/track 

myglo.com.ua

Сесійні файли cookie

Обов'язкові файли cookie

am-uid 

admixer.net 

Постійні файли cookie 2 роки

Рекламні файли cookie

mkmgrgp

hybrid.ai 

Постійні файли cookie 1 день

Рекламні файли cookie

uid

 pa.tns-ua.com 

Постійні файли cookie 2 роки

Рекламні файли cookie

vid

hybrid.ai 

Постійні файли cookie 60 років

Рекламні файли cookie

MgidSensorHref 

myglo.com.ua

Постійні файли cookie 3 міс.

Рекламні файли cookie

MgidSensorNVis 

myglo.com.ua

Постійні файли cookie 3 міс.

Рекламні файли cookie

1x1.gif 

a.mgid.com 

Сесійні файли cookie

Рекламні файли cookie

apuid 

 a4p.adpartner.pro 

Постійні файли cookie 38 міс.

Рекламні файли cookie

flag 

 a4p.adpartner.pro, myglo.com.ua 

Постійні файли cookie необмежений

Рекламні файли cookie

muidn 

mgid.com 

Постійні файли cookie 6867 днів

Рекламні файли cookie

vplayer_user_id

 a4p.adpartner.pro 

Постійні файли cookie необмежений

Рекламні файли cookie

vplayer_user_id

pa.tns-ua.com

Постійні файли cookie необмежений

Аналітичні файли cookie

 

Для отримання додаткової інформації про файли «сookie», включно з налаштуванням вашого браузеру в такий спосіб, щоби він не підтримував файли цього типу, відвідайте сайт www.allaboutcookies.org .

 

ЯК З НАМИ ЗВ'ЯЗАТИСЯ

Ви можете звертатися до нас з будь-якими питаннями, які у Вас можуть виникнути щодо Положення про конфіденційність, за адресою:

Безкоштовна гаряча лінія підтримки користувачів:0-800-50-90-80 або 8008

e-mail: info@myglo.сom.ua

ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна»01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15