ПРАВИЛА І УМОВИ Активності «Заримуй привітання для glo™»

(далі — «Офіційні правила», «Правила»)

1. Загальні положення

1.1. Активність: захід маркетингового характеру «Заримуй привітання для glo™» , метою якого є підтримка офіційної Telegram-спільноти «Майстерня». Активність проводиться відповідно нижчевикладених Офіційних правил.
1.2. Замовником Активності є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна», місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, ідентифікаційний код 40102602.
1.3. Організатором Активності є ФОП Гуртовий, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, буд.101, Нежиле приміщення №10-офіс, адреса для листування: 03193, м. Київ, вул. Дмитра Луценка 10А, кв. 54, Тел. +38 (050) 927 3513.
1.4. Територія дії Активності: Активність проводиться Організатором по всій території України, за винятком: тимчасово окупованих територій і території громад у районах бойових дій, та тих, на яких на період проведення Активності ведуться бойові дії*. Активність проводиться у мережі Інтернет, в офіційній Telegram-спільноті «Майстерня». *Це тимчасове вимушене обмеження, встановлене виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора і Виконавця Активності гарантувати належне його проведення на вказаних територіях, з урахуванням особливостей мережі Інтернет.
1.5. Спільнота – Telegram-спільнота «Майстерня» за адресою: bit.ly/maysternya_bot, у якій буде проводитися Активність, а також будуть розміщені: посилання на Офіційні правила (завантажені на сайт glo™: https://myglo.com.ua/), деталі проведення Активності, повідомлятимуться будь-які зміни щодо проведення Активності (у разі їх наявності), тощо.
1.6. Організатор та Замовник мають право залучати до проведення окремих частин Активності третіх осіб. Окремі частини Активності можуть бути виконані Замовником самостійно та без залучення Організатора.
1.7. Учасником Активності може бути правоздатна та дієздатна фізична особа віком від 18 років, яка є громадянином України, постійно проживає на території дії Активності, є користувачем Інтернету та споживачем нікотиновмісної продукції, яка вступила до Спільноти та прийняла всі умови правил Спільноти та надала свою однозначну згоду з цими Правилами і виконала всі умови участі в Активності. Вік Учасника Активності визначається станом на дату початку Активності.
1.8. Учасниками Активності не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил: працівники Організатора/Виконавця Активності, інші пов’язані з ними особи, працівники будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Активності , їхні діти та родичі; Особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.
1.9. Беручи участь в Активності, Учасник Активності погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.
1.10. Надання учасником Активності недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Активності, зокрема щодо його віку, засобів зв’язку з таким учасником Активності, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити подарунок Активності, і такий учасник Активності втрачає право на отримання Подарунка Активності.
1.11. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Активності учасників Активності, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах.
1.12. Організатор або Замовник залишають за собою право вносити зміни до цих Правил шляхом опублікування їх нової версії у Спільноті, однак, така поправка не може порушувати вже набуті права Учасників. Будь-яка детальна інформація може бути додатково надана Учасникам Активності шляхом розміщення її у Спільноті.
1.13. Активність не є азартною грою, лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу, а Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

2. Період проведення Активності.

2.1 Активність діє: 18.09.2023 – 25.09.2023.

3. Подарунки Активності складаються з: 2 500 ХР (5 переможців отримують по 500 ХР кожен).

4. Порядок участі в Активностях та визначення Переможця.

4.1. Для того, щоб взяти участь в Активності, користувачу необхідно написати в коментарях до публікації з творчим завданням вірш-привітання до Дня народження glo™, що складатиметься з п'яти рядків. Текст вірша обов’язково має містити в собі слово «glo».
4.2. Для участі в активності підписник спільноти має бути зареєстрованим користувачем glo™ та мати особистий кабінет з рахунком, на який буде здійснено нарахування ХР у разі перемоги цього підписника.
4.3. Прийом віршів буде припинено 22.09.2023 о 18:00.
4.4. 5 переможців буде обрано за допомогою random.org.
4.5. Активність буде проведено відповідно до дат зазначених у п. 2.1 цих Правил.
4.6. Результати визначення Переможця Активності є остаточними й оскарженню не підлягають.
4.7. Інформування та оголошення Переможців Активності буде здійснено до 18:00, 25.09.2023 року шляхом публікації результатів в Спільноті та відправки персональних повідомлень на акаунти Переможців в Telegram.
4.8. Подарунок нараховується виключно Переможцю на його особистий ХР рахунок без права передачі його третім особам. Замовник/Виконавець має право розпоряджатися незатребуваними або неврученими з незалежних від Замовника/Виконавця причин подарунками Активності на власний розсуд.

5. Порядок отримання винагороди

5.1. Переможець Активності у строк, повідомлений Організатором/Виконавцем, повинен надати номер телефону, на який він зареєстрований на сайті https://myglo.com.ua/, для нарахування ХР.
5.2. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати проведення Активності Організатор зв’язується з таким Переможцем, шляхом відправлення повідомлення в Telegram для з’ясування додаткової інформації. Для одержання Подарунку Переможець зобов’язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення від представника Організатора, відправити в приватні повідомлення в Telegram наступну інформацію про себе: номер телефону, на який він зареєстрований на сайті https://myglo.com.ua/, для нарахування ХР.
5.3. Якщо за результатами 2 (двох) спроб протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення Активності Переможець не відповів на повідомлення Організатора та/або Переможець Активності не надає або відмовляється надати представнику Організатора запитувані ним дані, участь такого Учасника в Активності та право Учасника Активності на одержання Подарунку анулюються без сплати будь-якої компенсації як зі сторони Організатора, так і зі сторони Замовника, і Організатор має право визначити Переможця зі списку додаткових претендентів. У випадку, якщо першого зі списку Учасника, з яких-небудь причин неможливо буде визначити Переможцем, Організатор визнає Переможцем наступного і так далі.
5.4. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. Передача права на отримання та/або використання Подарунку іншій особі не допускається. Подарунок не може бути змінений Учасником Активності або замінений на будь-який інший предмет/річ. Грошовий еквівалент Подарунку не надається.
5.5. Нарахування Подарунку здійснюється протягом 2 днів з моменту надання Переможцями всієї додаткової інформації, що буде запитувана Організатором .

6. Права інтелектуальної власності.

6.1. Відповідно до умов цих Правил, під час участі в Активності учасником буде написаний вірш-привітання до дня народження «glo™» з п’яти рядків та словом «glo» в тексті.
6.2. Вірш має бути оригінальним, створеним учасником самостійно, без використання готових творів та штучного інтелекту.
6.3. Вірш не може повторювати варіанти інших учасників.
6.4. Вірш не може містити обрáз та інформації із закликами до воєнних дій чи сепаратизму, заклики, що пропагують повалення влади в Україні або проведення військових дій; містити згадку про державні символи (герб, прапор) будь-яких держав/невизнаних держав/республік тощо, будь-яких угруповань/об’єднань/партій/організацій тощо.
6.5. Вірш не повинний містити інформації з погрозами чи обрáзами інших осіб або такої, що принижує людську честь та гідність, розпалює расову, національну, статеву, майнову, політичну, релігійну та/або будь-яку іншу ворожнечу й нетерпимість.
6.6. Вірш не повинний мати ознак реклами третіх осіб, в тому числі прихованої, та/або містити торговельних марок третіх осіб (окрім «glo» за умовами Активності).
6.7. Вірш не повинний містити ознак та/або елементів еротики чи порнографії.
6.8. Вірш не повинний порушувати прав третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності.
6.9. Вірш не повинний стосуватися військової, медичної, політичної, дитячої, релігійної, спортивної чи еротичної тематики.
6.10. Вірш не повинний містити нецензурної лексики.

7. Обмеження

7.1. Замовник або Організатор залишають за собою право приймати рішення про позбавлення Учасника права участі в Активності в разі: (i) порушення Учасником цих Правил; (ii) заплямування або посягання на чесне ім'я Замовника, його репутацію або інтереси будь-якими діями, вжитими Учасником протягом періоду дії Активності; (ііі) надання Учасником недостовірних або помилкових даних під час процесу участі в Активності; (iv) ненадання згоди з цими Правилами; (v) ненадання згоди на обробку персональних даних; (vi) надання недостовірної інформації.
7.2. Замовник або Організатор на свій розсуд може заборонити участь у Активності будь-якій особі, яка бере участь у такому Активності з метою заподіяння будь-кому шкоди, в тому числі моральної, розпалення будь-якої ворожнечі, образи честі та гідності, в тому числі завданню шкоди діловій репутації Замовника.
7.3. Замовник або Організатор не несуть відповідальності за технічні помилки у роботі хостингу чи операторів, що надають Інтернет-послуги, та роботу поштових служб.

8. Процедура розгляду скарги

8.1. Учасник може подати будь-яку скаргу щодо Активності Організатору в письмовому вигляді рекомендованим листом або кур’єрською службою протягом 14 днів з дня отримання інформації про будь-які порушення, пов’язані з Активністю. Для виконання вищевказаної вимоги щодо обмеження часу, вирішальну роль буде відігравати дата відправки такого листа. Скарги, подані після закінчення вищевказаного терміну, не будуть розглядатися.
8.2. Лист необхідно направляти за такою адресою Організатора: 03193, м. Київ, вул. Дмитра Луценка 10А, кв. 54.
8.3. Рішення про прийняття або відхилення скарги приймаються Організатором протягом 21 дня з моменту отримання такої скарги. Організатор зобов’язується проінформувати Учасника в письмовій формі про своє рішення.
8.4. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник Активності. При цьому рішення останнього остаточне і не підлягає оскарженню.

9. Збір особистих даних учасників

9.1. Замовник розглядається в якості власника персональних даних всіх учасників, зібраних в межах проведення Активності.
9.2. Учасник Активності діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Активності бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Активності. Беручи участь в Активності, кожен Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що він добровільно та однозначно надає свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» на свій розсуд у будь-який спосіб з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.
9.3. Персональні дані використовуватимуться Замовником без будь-яких обмежень за територією та способом використання до 31 грудня 2024 року.
9.4. Учасник Активності підтверджує, що він надає згоду Замовнику на передачу його персональних даних третім особам, без повідомлення Учасника Активності про здійснення такої передачі.
9.5. Беручи участь в Активності, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, які передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 1 червня 2010 року, з яким можна ознайомитися за посиланням http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17, а також цим підтверджує, що Замовник та інші особи звільнені від зобов’язання додатково направляти Учаснику Активності повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
9.6. Усі запити щодо обробки персональних даних необхідно направляти на адресу Замовника.

10. Прикінцеві положення

10.1. Беручи участь у Активності, учасник Активності погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.
10.2. Участь в Активності не надає права будь-якому Учаснику вимагати надання Подарунку.
10.3. Замовник та Організатор підтверджують, що Telegram звільнений від будь-якої відповідальності в межах та щодо проведення Активності.
10.4. Замовник та Організатор підтверджують, що Активність не спонсорується, не рекомендується, не проводиться під керівництвом і не пов'язана з Telegram.